Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900000213TÜRK DİLİ - IIZorunlu122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciye dili kullanma becerisi kazandırmak ve gündelik hayatta karşılaşacağı iletişim problemlerinde dil, kültür ve edebiyat bilgisini kullanabilme yetisini sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Okt. Dinçer ÖZTÜRK
Öğrenme Çıktıları
1Anlam bilgisi
2Anlam bilgisi uygulamaları
3Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar ve uygulamalar
4Olay yazıları, düşünce yazıları ve uygulamaları
5Sözlü kompozisyon türleri
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Anlam bilgisi Anlam bilgisi uygulamaları Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar ve uygulamalar Olay yazıları, düşünce yazıları ve uygulamaları Sözlü kompozisyon türleri Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma türleri ve uygulamaları Edebiyat bilimi ve edebiyat sosyolojisi uygulamaları Edebiyat tarihi incelemeleri Ara sınav Güzel konuşma ve yazma kuralları Güzel konuşma ve yazma uygulamaları Edebî tür bilgisi Edebî eserlerle ilgili retorik uygulaması Edebî eserlerle ilgili retorik uygulaması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Anlam bilgisi
2Anlam bilgisi uygulamaları
3Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar ve uygulamalar
4Olay yazıları, düşünce yazıları ve uygulamaları
5Sözlü kompozisyon türleri
6Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma türleri ve uygulamaları
7Edebiyat bilimi ve edebiyat sosyolojisi uygulamaları
8Edebiyat tarihi incelemeleri
9Ara sınav
10Güzel konuşma ve yazma kuralları
11Güzel konuşma ve yazma uygulamaları
12Edebî tür bilgisi
13Edebî eserlerle ilgili retorik uygulaması
14Edebî eserlerle ilgili retorik uygulaması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yakup Karasoy vd. Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Akçağ, Ankara 2004. Zeynep Korkmaz, Türk Dili Grameri, TDK, Ankara 2004. Tuncer Gülensoy, Türkçe El Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara 2000 Zeynep Korkmaz vd. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, YÖK, Ankara 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Ev Ödevi144
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)58
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ1       1   5               
ÖÇ2       1   5               
ÖÇ3       1   5               
ÖÇ4       1   5               
ÖÇ5       1   5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr