Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1820008002100FARMAKOLOJİZorunlu123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Klinik uygulamalarda ilaçların etkin ve doğru kullanılma prensiplerini öğretme ve becerilerini kazandırma; ilaçların etki, yan etki, doz, endikasyon, kontrendikasyonları, farmakokinetik ve farmakodinamiği hakkında bilgilendirme ve değişik sistem hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların özelliklerinin öğretilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ayşegül YURT
Öğrenme Çıktıları
1 Farmakolojinin temel kavramlarını; çalışma alanı ve dallarını; doğru ilaç tedavisinin prensiplerini ve amaçlarını; farmasötik şekilleri ve ilaç uygulama yollarını kavrama ve bu bilgileri klinik faaliyetlerde etkili şekilde uygulayabilir
2 Farmakolojinin temel kavramlarını; çalışma alanı ve dallarını; doğru ilaç tedavisinin prensiplerini ve amaçlarını; farmasötik şekilleri ve ilaç uygulama yollarını kavrama ve bu bilgileri klinik faaliyetlerde etkili şekilde uygulayabilir
3 İlaçların vucuttaki temel fizyolojik olaylara ve yapılara olan etkisini ve bu etkinin mekanizmasını öğrenir.
4 İlaçların vucuttaki temel fizyolojik olaylara ve yapılara olan etkisini ve bu etkinin mekanizmasını öğrenir.
5 İlaçların vücuttaki emilim, dağılım, metabolizma ve ıtrah olaylarını ve bunlara etki eden faktörleri kavrar.
6 İlaçların vücuttaki emilim, dağılım, metabolizma ve ıtrah olaylarını ve bunlara etki eden faktörleri kavrar.
7Tedavide kullanılan ilaçların etki ve yan etkilerinin öğrenir.
8Tedavide kullanılan ilaçların etki ve yan etkilerinin öğrenir.
9 Sistem hastalıklarının tedavisinde hangi ilaçların kullanıldığını öğrenir bu ilaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini kavrar etkili tedavi için bu ilaçların kullanılması gereken dozu uygular
10 Sistem hastalıklarının tedavisinde hangi ilaçların kullanıldığını öğrenir bu ilaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini kavrar etkili tedavi için bu ilaçların kullanılması gereken dozu uygular
11 Antibiyotik ve diğer kemoterapötikler hakkında bilgilenir.
12 Antibiyotik ve diğer kemoterapötikler hakkında bilgilenir.
13 İlaç suistimali ve bağımlılık hakkında bilgilenir.
14 İlaç suistimali ve bağımlılık hakkında bilgilenir.
15İlaçların profilaksi ve tanı amacıyla kullanımları hakkında bilgilenme ve etkin uygulama becerisi edinir.
16İlaçların profilaksi ve tanı amacıyla kullanımları hakkında bilgilenme ve etkin uygulama becerisi edinir.
17Yeni ilaçların geliştirilmesi ve farmokolojinin güncel konuları hakkında bilgilenir
18Yeni ilaçların geliştirilmesi ve farmokolojinin güncel konuları hakkında bilgilenir
19Reçete ve prospektüs bilgilerini yorumlama becerileri edinir
20Reçete ve prospektüs bilgilerini yorumlama becerileri edinir
21Merkezi sinir sistemi, otonom sinir sistemi, kalp-damar sistemi ve kan ve kan şekillendiren organlara etkiyen ilaçlar ve bu ilaçların özellikleri, farmakokinetikleri, etkileri, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri ve kullanılmaları hakkında bilgi kazanır.
22Merkezi sinir sistemi, otonom sinir sistemi, kalp-damar sistemi ve kan ve kan şekillendiren organlara etkiyen ilaçlar ve bu ilaçların özellikleri, farmakokinetikleri, etkileri, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri ve kullanılmaları hakkında bilgi kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Tıbbi Terminoloji Dersini almış olmak.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Derse devam zorunluluğu (Asgari %70) Derse hazırlıklı gelmek. Önerilen kitapları almak.
Dersin İçeriği
Farmakolojiye giriş, İlaçların Enerjileri ve kimyasal yapıları, İlaç etki mekanizmaları, Doz-konsantrasyon-etki ilişkisi, farmakokinetik “ İlaç uygulaması, Absorpsiyonu, Emilimi, Dağılımı, Depolanması, Eliminasyonu”, İlaçların etkisini değiştiren faktörler, İlaçlar arası etkileşme şekilleri: Antagonizma, Sinerjizma, Reçete bilgisi, İlaç şekilleri. Kardiyotonik Glikozidler; Antiaritmik İlaçlar; Antianginal İlaçlar; Adrenerjik Agonist Ve Antagonist İlaçlar; Santral Sinir Sistemi İlaçlar; Otonom Sinir Sistemine Etki Eden İlaçlar; Solunum Sistemine Etkili İlaçlar; Sindirim Sistemine Etkili İlaçlar; Endokrin Sisteme Etkili İlaçlar; Üriner Sistem İlaçları; Hemolitik Kemoterapotik İlaçlar; Diğer Vucut Sistemlerine Etkili İlaçlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Farmakolojiye giriş; farmakolojinin çalışma alanı ve dallarıX
2Farmasötik şekiller ve ilaç uygulama yollarıX
3Farmakokinetik ve farmakodinamikX
4İlaç yan etkisi ve zehirlenmeler, ilaç bağımlılığı.X
5Kemoterapi, antibiyotik ve sulfonamidlerX
6Antihelmintik, antiprotozoal, antiviral, antimalaryal, antifungal ilaçlar ve Kanser kemoterapisiX
7Kalp ve damar sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçlar.X
8Ara sınavX
9Merkezi Sinir Sistemi ilaçlarıX
10Otonom Sinir Sistemi ilaçlarıX
11Solunum sistemi ilaçlarıX
12Sindirim sistemi ilaçlarıX
13Endokrin bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar Hemolitik Kemoterapotik İlaçlarX
14Üriner Sistem İlaçlarıX
15Diğer Vucut Sistemlerine Etkili İlaçlarX
16Yarıyıl Sonu SınavlarıX
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İŞCİ, Necmettin.(2013), "Farmakoloji Ders Notları", (Her dönem güncellenmektedir.) DURAL, Esen." Hemşireler için Farmakoloji Ders Notları", Nobel Tıp Kitabevi Yayını, 2009. ÖZALP Dural, A. ESEN, Farmakoloji, Nobel Tıp Kitapevleri, Genişletilmiş Üçüncü Baskı, 2002. DÖKMECİ, İsmet. "Sağlık Yüksek Okulları İçin Farmakoloji Kısaltılmış Temel Bilgiler", Nobel Tıp Kitabevi Yayını, 2009 Sağlık Yüksekokulları için Farmakoloji, Doç.Dr. Haki KARA Farmakoloji; Prof.Dr. Oğuz KAYAALP; Nobel Tıp Kitabevi Yayını, Farmakoloji; Prof.Dr. İsmet DÖKMECİ; Trakya Üniversitesi Yayını. Milli Eğitim Bakanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Farmakloji Ders Notları, İKMEP, Ankara, 2011. İnternet ve diğer yazılı kaynaklar.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav212
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz212
Derse Katılım414
Tartışma616
Soru-Yanıt515
Seminer212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21020
Performans111
Quiz için Bireysel Çalışma2510
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)76
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ15555555555                 
ÖÇ25555555555                 
ÖÇ35555555555                 
ÖÇ45555555555                 
ÖÇ55555555555                 
ÖÇ65555555555                 
ÖÇ75555555555                 
ÖÇ85555555555                 
ÖÇ95555555555                 
ÖÇ105555555555                 
ÖÇ115555555555                 
ÖÇ12                           
ÖÇ13                           
ÖÇ14                           
ÖÇ15                           
ÖÇ16                           
ÖÇ17                           
ÖÇ18                           
ÖÇ19                           
ÖÇ20                           
ÖÇ21                           
ÖÇ22                           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr