Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYear of StudyYarıyılAKTS
9900000114YABANCI DİL - IZorunlu112
Level of Course Unit
Short Cycle
Objectives of the Course
Öğrencileri İngilizce dilbilgisi ve telaffuzu konusunda geliştirmek, kelime haznelerini genişletmek. Temel dil becerilerinde(okuma, yazma, dinleme, konuşma) öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek. Öğrencilere günlük ve akademik amaçları için gerekli dil becerilerinde gelişebilme şansı sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturer. BARIŞ YILDIZ
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler İngilizce olarak basit günlük konuşmalar yapabilirler.
2Öğrenciler İngilizce olarak basit günlük konuşmalar yapabilirler.
3Öğrenciler dilin konuşulduğu bir bölgede seyahat ederken karşılarına çıkacak birçok durumla başa çıkabilirler.
4Öğrenciler dilin konuşulduğu bir bölgede seyahat ederken karşılarına çıkacak birçok durumla başa çıkabilirler.
5Öğrenciler kısa, basit notlar yazabilirler.
6Öğrenciler kısa, basit notlar yazabilirler.
7Öğrenciler akademik amaçları için uluslararası yayınları takip edebilir ve anlayabilirler.
8Öğrenciler akademik amaçları için uluslararası yayınları takip edebilir ve anlayabilirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Course Contents
1-To be(am, is ,are) 2- To be(am, is, are) / Kişi, Nesne Zamirleri 3-A, An, The / Sayılar / Saat 4-Soru Kelimeleri 5-Geniş Zaman 6-Sayılabilen ve sayılamayan isimler / Sahiplik Belirtme 7-İşaret Sıfatları / Very, Too / With, By 8-There is, There are / Have got, Has got 9-Şimdiki Zaman 10-Yer, Zaman Edatları 11-Can, Cannot 12-Some, Any 13-Was, Were 14-Genel Tekrar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Olmak fiili: (am, is ,are) / Kişi, Nesne, İyelik Zamirleri
2There is/are. A,An,The
3Soru Kelimeleri
4Geniş Zaman
5Have got/Has got
6Sayılabilen ve sayılamayan isimler
7Şimdiki Zaman
8Geçmiş Zaman
9Şimdiki Zamanın Hikayesi
10Can, Must
11Gelecek Zaman
12Yer-Yön Belirten Edatlar
13Zaman Edatları
14Sıfatlar ve Derecelendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Murphy, R. 1995. Essential Grammar in Use. Cambridge UP, 2. Azar, Betty S. Basic English Grammar, London: Prentice Hall, 1984. 3. English Grammar in Use(Raymond MURPHY)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Ara Sınav1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
SUM100
Language of Instruction
İngilizce
Work Placement(s)
Yok
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOTAL WORKLOAD (hours)60
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
PO
19
PO
20
PO
21
PO
22
PO
23
PO
24
PO
25
PO
26
PO
27
PO
28
PO
29
PO
30
PO
31
PO
32
PO
33
PO
34
PO
35
PO
36
PO
37
PO
38
PO
39
PO
40
PO
41
PO
42
PO
43
PO
44
PO
45
PO
46
PO
47
PO
48
PO
49
PO
50
PO
51
PO
52
PO
53
PO
54
PO
55
LO1                                                       
LO2                                                       
LO3                                                       
LO4                                                       
LO5                                                       
LO6                                                       
LO7                                                       
LO8                                                       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr