Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
192001804100NÜKLEER TIPZorunlu243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Nükleer tıpta teşhis ve tedavi için radyoaktif maddeleri güvenli ve yetkin bir şekilde hazırlayıp kullanabilen, teknolojik cihazlarla görüntüleme ve görüntülerin proses işlemlerini yapabilen, radyasyon güvenliği konusunda eğitimli, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen, iletişim becerilerini kullanabilen, nükleer tıp uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULCAR
Öğrenme Çıktıları
1Hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan radyonüklid ve radyofarmasötiklerin hazırlanması ve kullanım şeklini bilir.
2Temel etik yaklaşımları eksiksiz olarak tanır, yasal ve etik sorunları ayırt eder.
3Nükleer Tıp fiziğini ve temel yöntemlerini bilir.
4Görüntülemede kullanılan cihazların çalışma prensipleri ile kalite kontrolünü bilir, bu cihazları kullanabilir.
5Görüntüleme öncesi hasta hazırlığını, görüntüleme tekniklerini ve pozisyonlarını bilir.
6Radyasyon güvenliğini ve radyasyondan korunmayı bilir, koruyucu önlemlerle kendisini ve hastaları radyasyondan korur.
7Meslek yaşamı boyunca, sağlık bakımı hizmetinden yararlananlar, çalışanlar, refakatçılar, ziyaretçiler, hasta yakınları, hastaya bakım verenler, meslektaşları, diğer bireyler ve kurum ve kuruluşlarla etkili iletişim kurar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Nükleer Tıp alanında tanısal amaçlı görüntüleme cihazlarının (Gamma kamera, SPECT, PET, PET-CT, PET-MRI) kullanılması ve günlük kalite kontrollerinin gerçekleştirilmesi, görüntülemeye yönelik basit girişimlerin (hastaya efor verme, vb…) hekim gözetiminde yapılabilmesi, sayım cihazlarının (gamma sayaç, uptake cihazı, gamma prob, C 14 üre testi vb.) kullanılabilmesi, görüntüleme ve tedavi amaçlı radyofarmasötikleri sıcak laboratuvarda işaretleyip kalite kontrolünün yapılması ve hekim gözetiminde hastaya uygulanması, radyoaktif maddeler kullanarak in vitro tetkiklerin gerçekleştirilmesi ve radyonüklid tedavi uygulamasında hekime yardımcı olunabilmesi, açık radyoaktif kaynakla güvenli bir şekilde çalışılabilmesi konularında gerekli bilgi ve beceriyi kazandıracak bir eğitim verilir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Nükleer Tıp Fiziğine Giriş (Temel kavramlar ve Nükleer Tıp fiziği: Radyasyon, atom, radyofarmasötik, Nükleer Tıp’ta kullanılan radyasyon tipleri, Nükleer Tıp bilim dalının ilgi alanı, hastalıkların tanı ve tedavisinde Nükleer tıbbın yeri)YokYok
2Nükleer Tıp Fiziğine Giriş (Temel kavramlar ve Nükleer Tıp fiziği: Radyasyon, atom, radyofarmasötik, Nükleer Tıp’ta kullanılan radyasyon tipleri, Nükleer Tıp bilim dalının ilgi alanı, hastalıkların tanı ve tedavisinde Nükleer tıbbın yeri)YokYok
3Nükleer Tıp’ta kullanılan cihazlar (Gama Kamera, PET, SPECT, PET/BT), çalışma prensipleri ve doğru dozimetre kullanımıYokYok
4Nükleer Tıp’ta kullanılan cihazlar (Gama Kamera, PET, SPECT, PET/BT), çalışma prensipleri ve doğru dozimetre kullanımıYokYok
5Nükleer Tıp’ta kullanılan radyonüklidler ve radyofarmasötikler, hazırlanması, kalite kontrolüYokYok
6Nükleer Tıp’ta kullanılan radyonüklidler ve radyofarmasötikler, hazırlanması, kalite kontrolüYokYok
7Ara sınavYokYok
8Gama Işınlarının Madde İle Etkileşmesi ve Diğer Fiziksel OlaylarYokYok
9Radyasyonun Biyolojik EtkileriYokYok
10Nükleer Tıp’ta radyasyondan korunma ve radyasyon güvenliği, hastanın radyasyon güvenliği konusunda bilgilendirilmesi ve hasta ile iletişimYokYok
11Nükleer Tıp’ta uygulanan radyonüklid tedavi yöntemleriYokYok
12Nükleer Tıp Çekim Protokolleri-1 (Kemik Sintigrafisi, Akciğer Perfüzyon/Ventilasyon Sintigrafisi, Endokrin Sistemde Nükleer Tıp Uygulamaları)YokYok
13Nükleer Tıp Çekim Protokolleri -2 (Ürogenital Sistem Sintigrafileri, Gastrointestinal Sistem, Solunum ve Dolaşım Sisteminde Nükleer Tıp)YokYok
14Final sınavıYokYok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. NÜKLEER TIP DERS KİTABI (Prof. Dr. Işık ADALET; Prof. Dr. Ayşe MUDUN; Prof. Dr. Seher Nilgün ÜNAL;Doç. Dr. Cüneyt TÜRKMEN) İSTANBUL, 2012. 2. RADYONÜKLEİD GÖRÜNTÜLEME, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Ankara, 2011. 3. Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULCAR’ın Hazırladığı Ders Notları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Problem Çözümü2612
Tartışma5630
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Ev Ödevi5420
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55
ÖÇ1    5                                                  
ÖÇ2    5                                                  
ÖÇ3    4                                                  
ÖÇ4    4                                                  
ÖÇ5    5                                                  
ÖÇ6    5                                                  
ÖÇ7    5                                                  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr