Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
192001803103TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİKZorunlu233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Moleküler biyoloji, hücre biyolojisi ve moleküler genetik konularında bilgi birikimine sahip olan ve edindiği bilgileri tıbbi görüntüleme konularına uyarlayabilen öğrenciler yetiştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Ercan OĞUZ
Öğrenme Çıktıları
1Eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanabilir.
2Edindiği bilgiler yardımıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir, uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapabilir.
3Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir.
4Tıbbi Görüntüleme alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu alana özgü bilgisayar programlarını ilgili teknoloji ve eğitim araçlarını kullanarak değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşabilir.
5Radyason ışınlarına dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirleyebilir, sorunların çözümü için mesleki ve etik değerleri gözeterek ve toplum katılımını sağlayarak çözümü için stratejiler plan ve programlar geliştirebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Canlılar sistemi, biyomoleküller, hücre yapısı, genetik materyal, DNA paketlenmesi, kromozomun yapısı, RNA yapı, sentez ve fonksiyonu, genetik kod ve protein sentezi, kalıtımın temel prensipleri, hücre bölünmesi, mutasyon, DNA metilasyonu, epigenetik, nütrigenetik ve biyoteknolojik temelli beslenme ürünlerinin yapısı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hücre kavramı ve hücrenin bileşenleri
2Hücre yapı ve fonksiyonları
3Genetik bilgi: DNA yapısı, fonksiyonu ve replikasyonu
4Genom organizasyonu: kromozom ve kromatin yapısı
5RNA’nın yapı ve fonksiyonu, RNA tipleri
6Genetik bilgi akışı: transkripsiyon
7Ara Sınav
8Genetik bilgi akışı: protein sentezi
9Hücre döngüsü ve bölünmesi
10Kalıtımın temel prensipleri
11Mutasyon tanımı ve tipleri DNA metilasyonu
12Epigenetik,nütrigenetik
13Biyoteknolojik ürünler
14Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Molecular Biology of The Cell, Bruce Alberts, 2007
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz7214
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14228
Ev Ödevi8216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55
ÖÇ1                                                       
ÖÇ2                                                       
ÖÇ3                                                       
ÖÇ4                                                       
ÖÇ5                                                       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr