Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
192001803100RADYOTERAPİZorunlu234
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Radyasyon tedavi sürecinde, radyasyon onkologlarına yardımcı olabilecek, radyasyon onkoloji merkezlerinde çalışabilecek, kendi başına ve belirli süre içerisinde makina ve ekipmanların kontrolünü yaparak, maske, hasta pozisyon kalıbı, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama işlemleri ile ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoterapi teknikerleri yetiştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULCAR
Öğrenme Çıktıları
1Radyasyonun biyolojik sistemler üzerindeki etkilerini bilir. Hasta ve çalışan için radyasyondan korunmaya yönelik temel ilkeleri uygular.
2Genel ve mesleki yazılım programlarını, hastane otomasyon sistemlerini kullanır.
3Radyasyon onkologları, tıbbi radyasyon fizikçileri, hastalar, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleriyle etkili iletişim kurar.
4Hastanın immobilizasyonunun sağlanmasını bilir.
5Radyoterapi alanında kullandığı cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme veya gerektiği durumlarda (arıza, periyodik medikal bakım, vb.) yaptırabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Radyoterapi teknikeri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, makine ve ekipmanları kontrol etme, maske, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok yapma, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama, ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Radyoterapi teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanı etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, yetki alanındaki görev ve işlemleri yerine getirir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Radyoterapiye GirişYokYok
2Radyoterapi Temel İlkeleriYokYok
3Radyoterapinin Kısa Tarihsel SüreciYokYok
4Radyoterapi SüreciYokYok
5Radyoterapi SüreciYokYok
6Radyoterapi Ekibi ve EkipmanıYokYok
7Ara SınavYokYok
8Radyoterapinin Normal Doku EtkileriYokYok
9Radyoterapinin Normal Doku EtkileriYokYok
10Radyoterapinin Tümör Üzerine EtkileriYokYok
11Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan KorunmaYokYok
12Radyoterapi Cihazları-1 (External Radyoterapi (Teleterapi) Cihazları, İnternal Radyoterapi ( Brakiterapi) Cihazları)YokYok
13Radyoterapi Cihazları-2 (External Radyoterapi (Teleterapi) Cihazları, İnternal Radyoterapi ( Brakiterapi) Cihazları)YokYok
14Final SınavıYokYok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. RADYOTERAPİDE SİMÜLASYON, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Ankara, 2011. 2. RADYOTERAPİDE İMMOBİLİZASYON, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Ankara, 2011. 3. RADYOTERAPİ UYGULAMA PLANI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Ankara, 2011. 4. RADYOLOJİ ÇALIŞMALARI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Ankara, 2017. 5. Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULCAR’ın Hazırladığı Ders Notları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Problem Çözümü21020
Tartışma5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Ev Ödevi5630
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)107
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55
ÖÇ15                                                      
ÖÇ24                                                      
ÖÇ35                                                      
ÖÇ45                                                      
ÖÇ54                                                      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr