Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
192001802101RADYASYON GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMAZorunlu123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste radyasyonun insan sağlığına ve çevreye verdiği zararları ve radyasyondan korunma yöntemlerinin anlanıp uygulanabilmesınin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Radyasyonun insan sağlığına ve çevreye verdiği zararları açıklayabilecektir. Dozimetre çeşitlerini sınıflandırabilecektir. Radyasyon kazalarında nasıl davranılacağını tanımlayabilecektir. Radyasyonun madde ile etkileşiminin nasıl gerçekleştiğini tartışabilecektir. Radyasyon doz birimlerini açıklayabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Bu ders radyasyonun insan sağlığı ve çevreye zararları ve korunma yöntemlerini içermektedir
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Radyasyon kaynakları ve çeşitleri
2Radyasyon madde etkileşimi, Radyoaktivite
3Radyasyon dozu ve birimleri
4Radyasyonun biyolojik etkileri
5Dedektörler ve Dozimetri
6Ara sınav
7Radyasyondan koruyucu araç-gereçler
8Radyolojide radyasyondan korunma yöntemleri, Radyasyon görevlilerine yönelik kişisel koruyucu önlemler, Radyasyonun tespiti ve ölçümü, Kişisel doz izlemi
9Radyoloji bölümlerinin tasarım özellikleri, İyonize radyasyon kullanılan odaların tasarım özellikleri
10Hasta, hasta yakını ve çevrenin radyasyondan korunması
11Hamile bayanlarda radyasyon kullanımı ve radyasyondan korunma
12Radyasyondan korunma ve uygulamalarla ilgili uluslararası kuruluşlar ve yetkileri
13TAEK Radyasyon Güvenliği Mevzuatı ve diğer yasal mevzuatlar
14finale hazırlık
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Quiz133
Derse Katılım10220
Problem Çözümü515
Tartışma133
Soru-Yanıt5315
Beyin Fırtınası10110
Bireysel Çalışma111
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10330
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Sözlü Sınav133
Quiz için Bireysel Çalışma111
Ev Ödevi515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)104
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55
ÖÇ15555555555555554445                                    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr