Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
192001803303TIBBİ GÖRÜNTÜLEME - IIIZorunlu236
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrenciye derslik ve hastane şartlarında Manyetik Rezonans Görüntüleme cihazı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULCAR
Öğrenme Çıktıları
1Manyetik Rezonans cihazının fizik bilgisine ve elde edilen görüntülerde radyolojik anatomiye adaptasyon sağlar, görüntülerin tanısal değerlendirilme için uygun olup olmadığının ve patolojik yapının normal anatomiden farklılığının anlaşılması suretiyle mesleki gelişimine katkı sağlar.
2Manyetik Rezonans Görüntüleme İçin Hazırlıkları Yapar.
3Kranial MR Görüntülerini Elde Eder.
4Boyun/Toraks MR Görüntülerini Elde Eder.
5Üst Ekstremite ve Alt Ekstremite MR Görüntülerini Elde Eder.
6Abdomen ve Pelvik MR Görüntülerini Elde Eder.
7MR Anjio Görüntüleri Elde Eder.
8İleri MR Yöntemlerini Uygular.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Atomun Yapısı; Dış Manyetik Alan; MR’ye ilişkin temel fizik prensipleri; MR cihazının yapısı; Manyetik Rezonans Görüntüleme sistemlerinde görüntünün elde edilmesi; Manyetik görüntüleme sistemlerinde bir kesitin elde edilmesi MR da Temel Puls Sekansları; MR da görüntü kalitesini etkileyen parametreler ve faktörler; Hasta hazırlığı; MR'de kontrast maddelerin özellikleri, hazırlanması ve seçimi; Manyetik Rezonans Görüntüle Cihazında Tetkikler; Boyun/Toraks MR Görüntüleri Elde Etmek; Abdomen ve Pelvik MR Görüntüleri Elde Etmek; MR Görüntülerini Elde Etmek; Alt ve Üst Ekstremite MR Görüntülerini Elde Etmek; MR Anjio Görüntüleri Elde Etmek; İleri MRG Yöntemlerini Uygulamak
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Atomun Yapısı; Dış Manyetik Alan; MR’ye ilişkin temel fizik prensipleri;VarYok
2MR cihazının yapısıVarYok
3Manyetik Rezonans Görüntüleme sistemlerinde görüntünün elde edilmesiVarYok
4Manyetik görüntüleme sistemlerinde bir kesitin elde edilmesiVarYok
5MR'de Temel Puls SekanslarıVarYok
6MR'de görüntü kalitesini etkileyen parametreler ve faktörlerVarYok
7Ara sınavVarYok
8MRG kontrast maddelerin özellikleri, hazırlanması ve seçimi.VarYok
9Boyun/Toraks MR Görüntüleri Elde EtmekVarYok
10Abdomen ve Pelvik MR Görüntüleri Elde Etmek.VarYok
11Alt ve Üst Ekstremite MR Görüntülerini Elde Etmek.VarYok
12MR Anjio Görüntüleri Elde Etmek.VarYok
13İleri MRG Yöntemlerini Uygulamak.VarYok
14Final SınavıVarYok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Özdemir H, Ağıldere AM. Manyetik Rezonans Görüntülemede Donanım ve Güvenlik. Trd Sem 2020; 8: 338-350, Türk Radyoloji Seminerleri 2. Karaali K. Atomdan MR Sinyaline Temel Fizik Prensipler, Görüntü Oluşumu ve Görüntü Ağırlığı. Trd Sem 2020; 8: 155-168, Türk Radyoloji Seminerleri 3. Koşar PN. Manyetik Rezonans Görüntülemede Temel Sekanslar. Trd Sem 2020; 8: 169-184, Türk Radyoloji Seminerleri. 4. Manyetik Rezonans Cihazları, Mili Eğtim Bakanlığı, Ankara, 2011. 5. Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULCAR’ın Hazırladığı Ders Notları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Var
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım148112
Uygulama/Pratik515
Problem Çözümü2510
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Ev Ödevi51050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)181
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55
ÖÇ14                                                      
ÖÇ25                                                      
ÖÇ34                                                      
ÖÇ44                                                      
ÖÇ54                                                      
ÖÇ64                                                      
ÖÇ74                                                      
ÖÇ84                                                      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr