Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
192001802203TIBBİ GÖRÜNTÜLEME - IIZorunlu125
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; derslik ve hastane ortamlarında Floroskopik ve Anjiografik görüntüleme teknikleri ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULCAR
Öğrenme Çıktıları
1Floroskopik İncelemeler İçin Hazırlıkları yapar.
2Floroskopide kontrast maddeleri hazırlar.
3Sindirim sistemi görüntülemesini yapar.
4Biliyer Sistem Görüntülemesi yapar.
5Ürogenital Sistem Görüntülemesi Yapar.
6Anjio Görüntüleri Elde Etmek için hazırlık yapar.
7Dijital Subtraksiyon Anjiyografi cihazında çekimler yapar.
8C-Kollu ve Biplan Anjiyografi cihazında anjiyo çekimleri yapar.
9Mamografi çekimlerini yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Floroskopik Görüntüleme; Floroskopik İncelemelerde Kontrast Maddeler; Sindirim Sistemi ve Biliyer Sistem; Floroskopik Görüntüleme; Üregenital Sistem Floroskopik Görüntüleme; Mamografi Cihazları; Mamografik İncelemeler; Anjiyografi Cihazları; Anjiyografi Cihazları; Serebral ve Koroner Anjiografi; Stend Uygulamalarında Anjiografi; Abdominal Uygulamalarda Anjiografi; Toraks Uygulamalarında Anjiografi; Üst ve Alt Ekstremite Uygulamalarında Anjiografi; Diğer Anjiografi Uygulamaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Floroskopik GörüntülemeVarYok
2,Floroskopik İncelemelerde Kontrast MaddelerVarYok
3Sindirim Sistemi ve Biliyer Sistem Floroskopik GörüntülemeVarYok
4Üregenital Sistem Floroskopik GörüntülemeVarYok
5Mamografi CihazlarıVarYok
6Mamografik İncelemelerVarYok
7Ara SınavVarYok
8Anjiyografi CihazlarıVarYok
9Serebral ve Koroner AnjiografiVarYok
10Stend Uygulamalarında AnjiografiVarYok
11Abdominal ve Toraks Uygulamalarında AnjiografiVarYok
12Üst ve Alt Ekstremite Uygulamalarında AnjiografiVarYok
13Diğer Anjiografi UygulamalarıVarYok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Sindirim Sistemi Radyografileri, Mili Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2011 2. Röntgen Cihazları, Mili Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2011 3. Görüntü Oluşumu, Mili Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2011 4. Anjiyografi, Mili Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2011 5. Üro-Genital Sistem Radyografileri, Mili Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2011 6. Dr. Öğr. Üyesi Kenan BULCAR’ın Hazırladığı Ders Notları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik81080
Problem Çözümü2816
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Ev Ödevi21020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)162
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55
ÖÇ15                                                      
ÖÇ24                                                      
ÖÇ35                                                      
ÖÇ45                                                      
ÖÇ55                                                      
ÖÇ65                                                      
ÖÇ74                                                      
ÖÇ84                                                      
ÖÇ9                                                       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr