Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
192001801103TIBBİ GÖRÜNTÜLEME - IZorunlu115
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste x- ışını oluşumu ve özellikleri, röntgen cihazlarının tipleri ve bölümleri, oluşan görüntülerin basım teknikleri ve film kalitesini etkileyen faktörler hakkında bilgi verilip radyografik kalitenin yükselmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; X- ışınlarının özelliklerini tanımlayabilir, Dijital ve Analog Röntgen cihazlarını ve bölümlerini tanımlayabilir, Işın sınırlayıcı üniteler, kaset, film ve film basım tekniklerini tanımlayabilir, Kontrast maddeler ve özelliklerini tanımlayabilir, Radyografik kaliteyi değerlendirebilir, Radyografik inceleme için hasta hazırlama sürecini uygulayabilir,
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Bu ders; X-ışınları, röntgen cihazlarının tipleri ve bölümleri, kaset, film ve film banyoları, radyolojik görüntünün elde edilmesi, radyografik kalite ve kalite kontrolü konularını içermektedir
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, dersin tanıtılması Radyolojiye giriş, tarihçe ve genel tanımlar
2Elektromanyetik radyasyonlar, X ışınları ve özellikleri
3Röntgen cihazlarının tipleri ve özellikleri
4Röntgen cihazının bölümleri; röntgen tüpünün yapısı ve özellikleri
5Röntgen cihazının diğer bölümleri
6Sınav
7Dijital Röntgen
8X- ışınlarının madde ile etkileşmesi, saçılma, ışın sınırlayıcı cihazlar ve gridler
9Film çeşitleri, film kalitesi, Kaset, ranforsatör, karanlık oda malzemeleri ve görüntünün oluşması
10Kontrast maddeler
11Radyografik kalite ve kalite kontrolu
12Radyografik inceleme için hasta hazırlama süreci
13Vaka tartışması
14Dersin gözden geçirilmesi
15finale hazırılık
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tamer Kaya, Temel Radyoloji Tekniği, Nobel&Güneş Kitap Basım, 4.baskı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Quiz339
Derse Katılım10330
Soru-Yanıt10110
Gösterme10110
Rol Oynama / Dramatize Etme10110
Bireysel Çalışma10330
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10110
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10110
Sözlü Sınav133
Quiz için Bireysel Çalışma10110
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)138
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55
ÖÇ15455454455554545555                                    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr