Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
182001703104NÖROLOJİK REHABİLİTASYONZorunlu234
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, nörolojik hastalıklar, nörolojik hastalıklara bağlı komplikasyonlar ve bu hastalıklarda kullanılan fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları hakkında değerlendirme, tedavi planlama ve uygulama bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. YUNUS AZBOY
Öğrenme Çıktıları
1Nörolojik hastalıkların klinik özelliklerini açıklar.
2Nörolojik hastalıklar için uygun rehabilitasyon programını organize eder.
3Hastalığa uygun tedavi programını seçer ve temel düzeyde uygular.
4Alt ve üst motor nöron etkilenimlerinin değerlendirilmesine ait temel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini açıkla
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Santral ve periferik sinir sisteminin enfeksiyöz, vasküler, travmatik, dejeneratif ve idiopatik hastalıklarında fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1nörofizyolojik egzersizler
2denge bozukluklarında rehabilitasyon
3hemiplejide fizik tedavi
4travmatik beyin yaralanmalarında fizik tedavi
5omurilik yaralanmalı hastalarda fizik tedavi
6nöromusküler hastalıklarda fizik tedavi
7ara sınav
8multiple skleroz ve fizik tedavi
9parkinsonda fizik tedavi
10spastisite ve fizik tedavi
11santral ve periferik sinir yaralanmalarında fizik tedavi
12nörolojik hastalarda ortez ve protez
13nörojenik mesane ve basınç ülserleri
14final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
dersi veren öğretim görevlisinin notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ1                    
ÖÇ2                    
ÖÇ3                    
ÖÇ4                    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr