Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
182001703101ORTEZ PROTEZ REHABİLİTASYONZorunlu234
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Fizyoterapi öğrencilerini ortez uygulamaları konusunda bilgilendirmek ve öğrencileri hastaların rehabilitasyonlarında ortez kullanabilir hale getirmektir. Dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenciden belli bir durumda ortez endikasyonuna karar verebilmesi, hastaya uygun ortez seçebilmesi, ortez öncesi ve sonrası değerlendirmeleri yapabilmesi, farklı ortotik materyal ve hazır ürünlerden haberdar olması, ortez uygulamalarının olası komplikasyonlarını bilmesi, ortezin ve rehabilitasyonun etkinliğini artıracak uygun tedavi programını planlayabilmesi ve uygulayabilmesi beklenir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
ÖĞR. GÖR. GÖKHAN YERLİKAYA
Öğrenme Çıktıları
1Ortez yapımında kullanılan malzemeleri tanır.
2Ortez gereken hastalıkları ve deformiteleri tanır, klinğini ve pogrezyonunu bilir.
3Ortez endikasyonlarını ve kontraendi,kasyonlarını ölçer.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Ortezlerin biomekanik prensipleri; ortez uygulaması öncesi ve sonrasındaki değerlendirmeler; üst, alt ekstremite ve spinal bölgenin çeşitli segmentleri için ortez kullanımı; çeşitli yaralanmalar, kas-iskelet ve sinir sistemi hastalıkları, cerrahi sonrası durumlar ve konjenital-edinilmiş deformitelerde ortez yaklaşımları; ortez kontrolü ve ortotik rehabilitasyon.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Orteze genel giriş
2Ayak deformiteleri ve Ortezleri protezleri
3 Ayak- ayak bileği ortezleri (AFO’ lar)
4Diz ortezleri ve Diz- ayak bileği- ayak ortezleri ( KAFO’ lar)
5Kalça çıkığı ve ekstremite kısalık ortezleri
6Kalça- diz- ayak bileği- ayak ortezleri (HKAFO’ lar)
7ara sınav
8Alt ekstremite ortezlerinde ve protezlerinde rehabilitasyon
9Statik ve dinamil el- el bileği ortezleri
10Dirsek- omuz eklemi ortezleri ve protezleri
11Spinal ortezler
12Üst ekstremite ortezlerinde ve protezlerinde rehabilitasyon
13Üst ekstremite ortezlerinde ve protezlerinde rehabilitasyon 2
14final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Uygur SF. ( 1992) Ayak Deformite ve Ortezleri, Ankara : HÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu yayınları, 14 . 2. Rose GK. ( 1986) Orthotics: Principles&Practice 3. American Academy of Orthotic Surgeons ( 1985) Atlas of Orthotics: Biomechanical Principles and Application, second edition, USA: The C.V. Mosby Company 4. 4. Algun C. ( 1988) Ortez ve Protez Kullanan Hastalarda Rehabilitasyon, Ankara : HÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu yayınları, A 58 .
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım31442
Bireysel Çalışma31442
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)111
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ1                    
ÖÇ2                    
ÖÇ3                    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr