Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
182001601111GÖZ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİZorunlu114
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Gözün cisimleri nasıl algıladığını, gözle ışık arasındaki ilişkiyi, gözün içve dış katmanlarını, göze yardımcı sistemleri incelemek ve göz kusurlarına sebep olan gözün yapısındaki bozulmaları ele almaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
ÖĞR.GÖR.MURAT ŞENTÜRK
Öğrenme Çıktıları
11 Gözün ışıkla ilişkisini ve görme mekanizmasını anlamak. 2 Gözün ışıkla ilişkisini ve görme mekanizmasını anlamak. 3 Kırma kusurlarını ve olası sebeplerini anlamak. 4 Kırma kusurlarını ve olası sebeplerini anlamak. 5 İnsan bedeninde göze ve görme mekanizmasına yardımcı mekanizmaları öğrenmek. 6 İnsan bedeninde göze ve görme mekanizmasına yardımcı mekanizmaları öğrenmek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Göz Anatomisi’ne giriş, genel kavramlar, genel ve özel terimler. Göz küresi hakkında genel bilgiler, katmanları, bölümleri, işlevleri. Gözdeki ışığı kıran oluşumlar. Işığı kırma mekanizmaları. Kırma (refraksiyon) kusurları, mekanizmaları, anatomik açıklamaları. Göz küresini besleyen damarlar, sinirler ve optik sinir anatomisi. Orbita anatomisi. Gözün yardımcı yapıları. Gözyaşı sistemi. Membranlardan geçiş ve sinyal iletimi, membran potansiyelleri, sinaptik ileti, sinir sisteminde ileti temelleri, gözün yapılarına genel bakış, göz optiği , gözün mercek sistemi, akomodasyon, kırma kusurları, retina ve fonksiyonları, görme ile ilgili fonksiyonların anlaşılması ve değerlendirilmesinde kullanılan testlerle ilgili film gösterimi, santral sinir sisteminde görmeyle ilgili işlemler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11 Göz Anatomisi’ne giriş, genel kavramlar, genel ve özel terimler. 2 Göz küresi hakkında genel bilgiler, katmanları, bölümleri, işlevleri. 3 Gözdeki ışığı kıran oluşumlar. Işığı kırma mekanizmaları. 4 Kırma (refraksiyon) kusurları, mekanizmaları, anatomik açıklamaları. 5 Göz küresini besleyen damarlar, sinirler ve optik sinir anatomisi. Orbita anatomisi. 6 Gözün yardımcı yapıları. Gözyaşı sistemi. Membranlardan geçiş ve sinyal iletimi 7 Ara Sınav 8 Membran potansiyelleri, sinaptik ileti, sinir sisteminde ileti temelleri, gözün yapılarına genel bakış 9 Göz optiği , gözün mercek sistemi, akomodasyon 10 Kırma kusurları 11 Retina ve fonksiyonları 12 Görme ile ilgili fonksiyonların anlaşılması ve değerlendirilmesi 13 Santral sinir sisteminde görmeyle ilgili işlemler 14 Genel Değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3412
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3721
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)105
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
ÖÇ1                       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr