Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1620008001103TEMEL GERONTOLOJİZorunlu113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Yaşlılığın tarihçesinden başlayarak yaşlılık bilimini öğrenerek Dünyada ve Türkiye’de yaşlılığa bakışın nasıl olduğunu, gerontoloji ve geriatri bilimlerinin diğer bilimlerle ilişkisi, yaşlılık ile ilgili teoriler, yaşlılıkta meydana gelen değişiklikler ve uyumun sağlanması,yaşlılıkta yaşam kalitesinin artırılması, yaşlılıkta ayrımcılık ve ihmal-istismar konularında yaşlı bakım elemanının rolü, yaşlılıkta sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik politikaları bilmek,yaşlılarla ilgili dernek, kurum ve kuruluşları ve yaşlıları ilgilendiren kanun ve yönetmelikleri gibi konularda yaşlı bakım elemanın çalışma alanlarıyla ilişklendirerek bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Gülçin Aşut
Öğrenme Çıktıları
1Yaşlılığın tanımı ve yaşlılık biliminin tarihçesi öğrenir.
2Yaşlılığın tanımı ve yaşlılık biliminin tarihçesi öğrenir.
3Geriatri ve Gerontoloji tanımlamalarını ve diğer bilim dallarıyla olan ilişkisini öğrenir.
4Geriatri ve Gerontoloji tanımlamalarını ve diğer bilim dallarıyla olan ilişkisini öğrenir.
5Yaşlanmaya bağlı fizyolojik ve psiko-sosyal değişimleri öğrenir.
6Yaşlanmaya bağlı fizyolojik ve psiko-sosyal değişimleri öğrenir.
7Türkiye’de ve dünyada yaşlılığın demografik durumu ve epidemiyolojisini öğrenir.
8Türkiye’de ve dünyada yaşlılığın demografik durumu ve epidemiyolojisini öğrenir.
9Yaşlılarda sık görülen sorunları öğrenir.
10Yaşlılarda sık görülen sorunları öğrenir.
11Türk kültüründe yaşlılık ve yaşlıların durumunu öğrenir.
12Türk kültüründe yaşlılık ve yaşlıların durumunu öğrenir.
13Yaşlanma teorilerini öğrenir.
14Yaşlanma teorilerini öğrenir.
15Ulusal ve uluslar arası yaşlılık politikalarını öğrenir.
16Ulusal ve uluslar arası yaşlılık politikalarını öğrenir.
17Yaşlılarla ilgili dernek, kurum, kuruluşlar ve faaliyetlerini öğrenir.
18Yaşlılarla ilgili dernek, kurum, kuruluşlar ve faaliyetlerini öğrenir.
19Türkiye’de yaşlılarla ilgili kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
20Türkiye’de yaşlılarla ilgili kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
21Yaşlılarda yaşam kalitesini etkileyn etmenleri ve yaşam kalitesini artırıcı uygulamaları kavrar.
22Yaşlılarda yaşam kalitesini etkileyn etmenleri ve yaşam kalitesini artırıcı uygulamaları kavrar.
23Dünya üzerinde Yaşlılarda ayrımcılık ve yaşlının ihmali boyutunu öğrenir ve buna yönelik çözüm önerilerini sıralar.
24Dünya üzerinde Yaşlılarda ayrımcılık ve yaşlının ihmali boyutunu öğrenir ve buna yönelik çözüm önerilerini sıralar.
25Yaşlılıkta sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik politikaları öğrenir.
26Yaşlılıkta sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik politikaları öğrenir.
27Mezuniyet sonrası çalışma alanları hakkında bilgi sahibi olur.
28Mezuniyet sonrası çalışma alanları hakkında bilgi sahibi olur.
29Gerek yaşlılarla gerekse toplumun diğer kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanarak iletişim kurar.
30Gerek yaşlılarla gerekse toplumun diğer kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanarak iletişim kurar.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Derse devam zorunluluğu (Asgari %70) Belirtilen kaynaklardan derse hazırlıklı gelmek. Ders ile ilgili kaynakları temin etmek.
Dersin İçeriği
Yaşlılığın tanımı ve yaşlılık biliminin tarihçesi. Geriatri ve gerontoloji tanımlamaları. Yaşlanma teorileri. Yaşlanmaya bağlı fizyolojik ve psiko-sosyal değişimler. Türkiye'de ve dünyada yaşlılığın demografik durumu ve epidemiyolojisi. Yaşlı bireylerde yaşam kalitesi.Yaşlılıkta sık görülen sorunlar. Yaşlılıkla ilgili yaygın inançlar ve yaş ayrımcılığı. Türk kültüründe yaşlılık ve yaşlıların durumu. Ulusal ve uluslar arası yaşlılık politikaları.Yaşlılarla ilgili dernek, kurum, kuruluşlar ve faaliyetleri. Türkiye'de yaşlılarla ilgili kanun ve yönetmelikler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yaşlılığın tanımı ve yaşlılık biliminin tarihçesiSözlü anlatım, sunum, soru-yanıt, tartışma
2Geriatri ve gerontoloji tanımlamaları. Sözlü anlatım, sunum, soru-yanıt, tartışma
3Yaşlanma teorileri.Sözlü anlatım, sunum, soru-yanıt, tartışma
4Yaşlanmaya bağlı fizyolojik ve psiko-sosyal değişimler. Sözlü anlatım, sunum, soru-yanıt, tartışma
5Türkiye'de ve dünyada yaşlılığın demografik durumu ve epidemiyolojisi. Sözlü anlatım, sunum, soru-yanıt, tartışma
6Yaşlı bireylerde yaşam kalitesi.Sözlü anlatım, sunum, soru-yanıt, tartışma
7Yaşlılıkta sık görülen sorunlar. Sözlü anlatım, sunum, soru-yanıt, tartışma
8Ara Sınav
9Yaşlılıkla ilgili yaygın inançlar ve yaş ayrımcılığı. Sözlü anlatım, sunum, soru-yanıt, tartışma
10Yaşlı ihmali ve yaşlı istismarıSözlü anlatım, sunum, soru-yanıt, tartışma
11Türk kültüründe yaşlılık ve yaşlıların durumu.Sözlü anlatım, sunum, soru-yanıt, tartışma
12Ulusal ve uluslar arası yaşlılık politikaları.Sözlü anlatım, sunum, soru-yanıt, tartışma
13Yaşlılarla ilgili dernek, kurum, kuruluşlar ve faaliyetleri.Sözlü anlatım, sunum, soru-yanıt, tartışma
14Türkiye'de yaşlılarla ilgili kanun ve yönetmelikler.Sözlü anlatım, sunum, soru-yanıt, tartışma
15Dersin değerlendirilmesi Sözlü anlatım, sunum, soru-yanıt, tartışma
16Yarıyıl sonu sınavları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İŞCİ, Necmettin. "Yaşlı Hizmet Alanına Giriş" ders notları (her dönem güncellenmektedir), 2012 KALINKARA, Velittin. "Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi", Nobel Yayıncılık, İstanbul, 2011. TUFAN, İsmail. "Gerontoloji Ders Notları" Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü,Antalya. Kutsal YG, Temel Geriatri. Ankara: Güneş Kitabevleri, 2007. Akın G, Her Yönüyle Yaşlılık, Palme yayıncılık, Ankara, 2006. Arıoğlu S, Geriatri ve Gerontoloji. Ankara: MN Medikal&Nobel Tıp Kitap Sarayı, 2006. Karadakovan A, Aslan F E, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım,Nobel Kitabevi, 2010 Türkiye’de yaşlılık alanındaki sosyal hizmet uygulamaları, Erişim;http://www.huzurevleri.org.tr/docs/shcek_yasliliga_genel_bakis.pdf, Erişim Tarihi;20.10.2012 Tarihte yaşlılık,Erişim; http://www.bilgiustam.com/yasli-insanlarin-toplumdaki-yeri, Erişim Tarihi;20.10.2012 Geriatriye giriş,Erişim; www.geriatri.hacettepe.edu.tr/soru/geriatri.doc - Benzer,Erişim Tarihi;18.10.2012 Yaşlılarda görülen fizyolojik değişiklikler, Erişim;http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/SayfaDosya/yaslilik_ve_kadin_sagligi.pdf,Erişim Tarihi;02.10.2012 Yaşlılıkta kaliteli yaşam, Erişim;www.gebam.hacettepe.edu.tr, Erişim Tarihi;20.09.2012 Türk toplumunda yaşlılık, Erişim; http://www.shcek.gov.tr/yasliliga-genel-bakis.aspx, Erişim Tarihi;20.09.2012 Diğer İnternet ve Yazılı Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz212
Derse Katılım10220
Tartışma10220
Soru-Yanıt10220
Takım/Grup Çalışması515
Beyin Fırtınası515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Performans515
Ev Ödevi166
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)98
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ1                           
ÖÇ2                           
ÖÇ3                           
ÖÇ4555545555454545454545454545
ÖÇ5                           
ÖÇ6                           
ÖÇ7                           
ÖÇ8454545454545454545454545454
ÖÇ9                           
ÖÇ10                           
ÖÇ11                           
ÖÇ12454545454545545445454544454
ÖÇ13                           
ÖÇ14                           
ÖÇ15                           
ÖÇ16554545445454545545454454544
ÖÇ17                           
ÖÇ18                           
ÖÇ19                           
ÖÇ20545545545454545454545454545
ÖÇ21                           
ÖÇ22                           
ÖÇ23                           
ÖÇ24454554545455454454544544545
ÖÇ25                           
ÖÇ26                           
ÖÇ27                           
ÖÇ28445544554554455445454454555
ÖÇ29                           
ÖÇ30                           
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr