Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2000000001YAZ STAJIZorunlu128
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İş hayatında çalışabilecekleri ortamları tanımak ve rutinde yapılması gereken işlemleri, bir sorun ile karşılaşıldığında neler yapması gerektiğini öğrenmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Sevtap DOĞRU
Öğrenme Çıktıları
1Çevre sağlığını kapsadığı konular ve sağlık açısından önemi
2İçme-kullanma suyunun insan sağlığı açısından önemi
3Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri
4Katı atıkların tür ve özellikleri ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri
5Tehlikeli atıkların tür ve özellikleri ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çevre sağlığını kapsadığı konular ve sağlık açısından önemi, içme-kullanma suyunun insan sağlığı açısından önemi, insan dışkı ve idrarının zararsız duruma getirilmesi ve insan sağlığı açısından önemi, sağlıklı barınma koşulları, gıda denetiminin önemi, vektör kontrolü ve pestisitlerin insan sağlığı açısından önemi, gürültünün insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, katı atıkların tür ve özellikleri ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, çevre sağlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlar ve görev, yetki ve sorumlulukları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çevre sağlığını kapsadığı konular ve sağlık açısından önemi
2İçme sıuyu ve kullanılmış su kirliliği ve kontrolü
3Gıda denetimi
4Hava kirliliği ve kontrolü
5Toprak kirliliği ve kontrolü
6Katı atık bileşenlerinin analizi ve kontrolü
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Rapor Hazırlama1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Sözlü Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri20
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri80
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
var
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik30130
Laboratuvar30260
Gözlem30130
Alan Gezisi6318
Alan Çalışması6318
Örnek Vaka İncelemesi30390
Rapor Hazırlama111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)247
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr