Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
182000403100SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜZorunlu234
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Su kalitesinin tanımı, su kalitesinin kullanma amacına (rekreasyonal, balık üretim, içme, kullanma) ve karakterine (deniz, göl, akarsu, baraj, içme suyu rezervuarı, sulak alan, haliç) göre kalite kriterlerinin değişkenliğini ve kirlilik nedenlerini öğrenmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mahmut SOYLU
Öğrenme Çıktıları
1Su kirliğinin nedenlerinin araştırılması
2Su kalitesini belirleyen fiziksel kimyasal ve biyolojik parametrelerin öğrenilmesi
3Biyo-indikatör bakterilerin özellikleri ve suya etkileri
4Ağır metal, petrol, pestisit, antibiyotik, radyoaktivite, deterjan varlığının su kalitesi üzerindeki etkileri
5Su Kalitesi bakteriyolojik ve kimyasal analiz metotlarının öğrenilmesi
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri. Yüzeysel sularda biyolojik mekanizmalar. Kirlilik unsurlarının sınıflandırılması. Hidrolojik çevrim sırasında su kalitesinde doğal ve antropojen değişimler. Askıda yüzücü ve koloidal maddeler. Isıl kirlenme. Toksik, radyoaktif ve güç ayrışabilen maddeler. Organik unsurlar. Su kirliliğinde azotlu maddelerin fosforun ve fotosentezin etkisi. Mikrobiyal kirlenme. Akarsu, göl, yeraltı suyu ve deniz kirlenmesi su kalite kriterleri ve standartları. Sucul ortamların korunmasında çevresel etkilerin değerlendirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Su Kalitesinin Tanımı2
2Suyun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri2
3Deniz ve İçmesularında Yaşanan Kirliliğin Kaynaklarının Tanımlanması2
4Akarsu, Göl ve Yeraltı Sularının Kirlilik Kaynakları 2
5Akarsu, Göl ve Yeraltı Sularının Kalite Kriterleri ve Standartları2
6Bakteriyolojik Kirlilik Kaynakları2
7Bakteriyolojik Kirliliğin Su Kalitesine Etkileri 2
8Kimyasal Kirlenme ve Ağır Metallerin Etkileri2
9Deterjanların Su Kalitesine Etkileri2
10Pestisitlerin Kaynakları, Pestisitlerin Sınıflandırılması ve Su kalitesine Etkileri2
11Su kirliliğinde azotlu maddelerin fosforun ve fotosentezin etkisi2
12Petrol Kirliliğinin Su Kalitesine Etkileri2
13Denizden Petrolün Uzaklaştırlmasında Dünyada kullanılan Metotlar2
14Suların Kimyasal Analizinde Kullanılan Standart Metotlar 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Su Kirliliği Doç.Dr.Ziya LUGAL GÖKSU
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14228
Takım/Grup Çalışması7214
Alan Gezisi7321
Beyin Fırtınası14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)130
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr