Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000404104ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEZorunlu244
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Çevre Sağlığı öğrencilerine tüm çevre elemanlarıyla ilgili kirlilikleri tespit etme ve çözüm önerileri geliştirmeye yönelik bir altyapı hazırlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Yusuf Alparslan ARGUN
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci; çevrenin temel unsurlarını, oluşabilecek kirlilikleri ve kaynaklarını ve bu kirliliklerin kişiler ile topluma etkilerini öğrenir.
2Su, hava ve toprak kirleticileri ve analiz yöntemlerini öğrenir.
3Numune alma, analiz ve arıtım ile ilgili yasal mevzuatı öğrenir.
4Çevre kirleticiler ile ilgili konularda karşılaşabileceği problemlere dair yorum yapma ve çözüm getirme becerisi kazanır.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çevredeki (hava, su, toprak) kirletici parametreler, bu kirleticilerin tespiti, kirleticilerin kaynakları hakkında tartışma, numune alma ve analiz yöntemleri, laboratuarlarda çalışma koşulları, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması, çevre sorunlarının kaynaklarını tespit ettikten sonra çözüm önerileri geliştirme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş, Tanımlar, Birimler2
2Laboratuar cihaz ve malzemelerinin tanıtımı2
3Su kirleticilerin numune alma yöntemleri ve analizi2
4Su kirleticilerin analizi2
5Su kirleticilerin analizi2
6Su kirleticilerin analizi2
7Hava kirleticilerin numune alma yöntemleri ve analizi2
8Hava kirleticilerin analizi2
9Hava kirleticilerin analizi2
10Hava kirleticilerin analizi2
11Toprak kirleticilerin numune alma yöntemleri ve analizi2
12Toprak kirleticilerin analizi2
13Toprak kirleticilerin analizi2
14Toprak kirleticilerin analizi2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. APHA, AWWA, WEF, 1998. Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, Washington DC. 2. Canan YEŞİLYURT ve Niyazi AKCAN, 2001. Hava kalitesi izleme metodolojileri ve örneklem kriterleri. T.C Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Çevre Sağlığı Araştırma Müdürlüğü, 2001, ANKARA. 3. Çevre Kirliliği Ölçme ve Değerlendirme Ders Notları (Öğr. Gör. Sevtap DOĞRU)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Laboratuvar Ara Sınavı155
Laboratuvar Sınavı155
Deney Sonrası Quiz14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)121
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr