Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000402100HİDROLOJİZorunlu123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı hidrolojinin ve hidrolojik süreçlerin insan ve doğa üzerindeki etki ve önemini öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Sevtap DOĞRU
Öğrenme Çıktıları
1Hidrolojik süreçlerin dünya üzerindeki değiştirme gücünü öğrenmek
2Hidrolojinin insan ve yaşam çevresi üzerindeki önemini kavramak
3Hidrolojik döngüyü ve bu döngüde meydana gelecek büyük değişimleri hidrolojik çevre problemlerine yaklaşımla değerlendirmek.
4Hidroloji bilimi için gerekli ölçüm ve analiz metotlarını öğrenmek ve alanları ile ilgili hidrolojik problemlere çözümler üretebilmek.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hidrolojinin tanımı, hidrolojinin temel denklemleri. Yağış; meydana gelmesi, ölçülmesi, yağış kayıtlarının analizi. Buharlaşma; mekanizması, terleme ve tutma, evapotranspirasyon kayıpları. Sızma; sızma kapasitesi, sızma hızı, sızma indisleri. Yeraltısuyu; yeraltındaki suyun bölgeleri, beslenmesi ve kayıplar, yeraltısuyu akımı, hidrolik iletkenliğin ölçülmesi. Akım ölçümleri ve verilerin analizi; seviye ve su yüzü eğimi ölçümleri, kesit ölçümleri, debi ölçümleri, anahtar eğrisi, akış kayıtlarının analizi. Yüzeysel akış; akarsu havzalarının özellikleri, akışın kısımlara ayrılması, akış-yağış bağıntıları, rasyonel metod, kar erimesinden meydana gelen akış. Hidrograf analizi; hidrografın elemanları, dolaysız akışla taban akışının ayrılması, akarsu havzasının sistem olarak incelenmesi, parametrik havza modelleri, Birim hidrograf teorisi, hidrografın akarsu boyunca ötelenmesi, hidrografın haznede ötelenmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hidrolojinin tanımı,
2Hidrolojinin temel denklemleri.
3Yağış; meydana gelmesi, ölçülmesi, yağış kayıtlarının analizi.
4Buharlaşma; mekanizması, terleme ve tutma, evapotranspirasyon kayıpları.
5Sızma; sızma kapasitesi, sızma hızı, sızma indisleri.
6Yeraltısuyu; yeraltındaki suyun bölgeleri, beslenmesi ve kayıplar, yeraltısuyu akımı,
7Hidrolik iletkenliğin ölçülmesi.
8Akım ölçümleri ve verilerin analizi; seviye ve su yüzü eğimi ölçümleri, kesit ölçümleri
9Debi ölçümleri, anahtar eğrisi, akış kayıtlarının analizi.
10Yüzeysel akış; akarsu havzalarının özellikleri, akışın kısımlara ayrılması,
11Akış-yağış bağıntıları, rasyonel metod, kar erimesinden meydana gelen akış.
12Hidrograf analizi; hidrografın elemanları, dolaysız akışla taban akışının ayrılması,
13Akarsu havzasının sistem olarak incelenmesi, parametrik havza modelleri,
14Birim hidrograf teorisi, hidrografın akarsu boyunca ötelenmesi, hidrografın haznede ötelenmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hidroloji ders notları (Öğr. Gör. Sevtap DOĞRU)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım7321
Problem Çözümü7214
Tartışma5210
Soru-Yanıt717
Bireysel Çalışma7214
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)104
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr