Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
1620008003105YAŞLIDA KRONİK HASTALIKLARZorunlu233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Ders, yaşlı bakımı öğrencilerinin, yaşlılarda kronik hastalıklar, bakımı, takibi konularında mesleklerinin gerektirdiği ölçüde bilgi sahibi olmalarının sağlanmasını amaçlamaktadır.Yaşlılıkta görülen kronik hastalıkları tanıma ve kronik hastalıkların yaşlılık üzerindeki etkilerini öğrenmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Hanım Duru YÜCE BAŞARAN
Öğrenme Çıktıları
1Bakım gerektiren yaşlı hastalarda kronik hastalıkların seyri, yapılması gerekenlerin takibi ve bu hastalıkların gerektirdiği bakımlar konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
2Bakım gerektiren yaşlı hastalarda kronik hastalıkların seyri, yapılması gerekenlerin takibi ve bu hastalıkların gerektirdiği bakımlar konusunda bilgi ve beceri sahibi olur.
3Yaşlılığa bağlı kardiyovasküler sistemin kronik hastalıklarını tanımlama ve yaşlılıktaki seyrini açıklama.
4Yaşlılığa bağlı kardiyovasküler sistemin kronik hastalıklarını tanımlama ve yaşlılıktaki seyrini açıklama.
5Yaşlılığa bağlı solunum sisteminin kronik hastalıklarını tanımlama ve yaşlılıktaki seyrini açıklama.
6Yaşlılığa bağlı solunum sisteminin kronik hastalıklarını tanımlama ve yaşlılıktaki seyrini açıklama.
7Yaşlılığa bağlı nefrolojik sistemin kronik hastalıklarını tanımlama ve yaşlılıktaki seyrini açıklama.
8Yaşlılığa bağlı nefrolojik sistemin kronik hastalıklarını tanımlama ve yaşlılıktaki seyrini açıklama.
9Diabetes Mellitusun yaşlılıktaki seyrini açıklama.
10Diabetes Mellitusun yaşlılıktaki seyrini açıklama.
11Yaşlılıkta görülen hemotolojik hastalıkları tanımlama ve yaşlılıktaki seyrini açıklama.
12Yaşlılıkta görülen hemotolojik hastalıkları tanımlama ve yaşlılıktaki seyrini açıklama.
13Kanserin yaşlı bireylerdeki etkilerini açıklama.
14Kanserin yaşlı bireylerdeki etkilerini açıklama.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Derse devam zorunluluğu (Asgari %70) Belirtilen kaynaklardan derse hazırlıklı gelmek. Ders ile ilgili istenilen kaynakları temin etmek.
Dersin İçeriği
Yaşlılığa bağlı kardiyovasküler sistemin kronik hastalıkları ( Kalp yetmezlikleri, Koroner arter hastalıkları, Hipertansiyon, Periferik damar hastalıkları ), Yaşlılığa bağlı solunum sisteminin kronik hastalıkları ( KOAH, Venöz tromboembolizm, Yaşlılık döneminde astım ), Diabetes Mellitus, Yaşlılığa bağlı nefrolojik sisteminin kronik hastalıkları ( Akut böbrek yetmezliği, Kronik böbrek yetmezliği, Prostat hastalıkları, Erektil disfonksiyon), Yaşlılıkta hematolojik hastalıklar (Anemiler, Lösemi ve lenfomalar ), Yaşlılık ve kanser.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yaşlılığa bağlı kardiyovasküler sistemin kronik hastalıkları Kalp yetmezlikleri Koroner arter hastalıkları Hipertansiyon Periferik damar hastalıklarıSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
2Yaşlılığa bağlı kardiyovasküler sistemin kronik hastalıkları Kalp yetmezlikleri Koroner arter hastalıkları Hipertansiyon Periferik damar hastalıklarıSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
3Yaşlılığa bağlı kardiyovasküler sistemin kronik hastalıkları Kalp yetmezlikleri Koroner arter hastalıkları Hipertansiyon Periferik damar hastalıklarıSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
4Yaşlılığa bağlı solunum sisteminin kronik hastalıkları KOAH Venöz tromboembolizm Yaşlılık döneminde astımSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
5Yaşlılığa bağlı solunum sisteminin kronik hastalıkları KOAH Venöz tromboembolizm Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
6Diabetes MellitusSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
7Diabetes MellitusSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
8Ara sınav
9Yaşlılığa bağlı nefrolojik sisteminin kronik hastalıkları Akut böbrek yetmezliği Kronik böbrek yetmezliği Prostat hastalıkları Erektil disfonksiyonSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
10Yaşlılığa bağlı nefrolojik sisteminin kronik hastalıkları Akut böbrek yetmezliği Kronik böbrek yetmezliği Prostat hastalıkları Erektil disfonksiyonSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
11Yaşlılıkta hematolojik hastalıklar Anemiler Lösemi ve lenfomalarSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
12Yaşlılıkta hematolojik hastalıklar Anemiler Lösemi ve lenfomalarSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
13Gastrointestinal sistemin kronik hastalıkları.Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
14Yaşlılık ve kanserSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Karadakovan A, Aslan FE, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Ankara: Nobel Kitabevi -Kutsal YG. Temel Geriatri. Ankara: Güneş Kitabevleri, -Arıoğlu S, Geriatri ve gerontoloji,nobel yayınevi -Kutsal Y G,Temel Geriatri,güneş kitabevi -Dülge A., Kronik Hastalıklar, Platform Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz212
Derse Katılım10110
Soru-Yanıt10110
Seminer14114
Bireysel Çalışma313
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Performans111
Ev Ödevi5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ1                           
ÖÇ2                           
ÖÇ3                           
ÖÇ4                           
ÖÇ5                           
ÖÇ6                           
ÖÇ7                           
ÖÇ8                           
ÖÇ9                           
ÖÇ10                           
ÖÇ11                           
ÖÇ12                           
ÖÇ13                           
ÖÇ14                           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr