Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
192000401103BİYOİSTATİSTİKZorunlu113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Temel istatistiksel kavramlar ve yöntemleri, sağlık alanına özel örnek ve uygulamalarla öğrenciye öğretmek, kendi alanındaki literatürü istatistiksel açıdan anlamasını ve değerlendirmesini sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Dr. Cem Tırınk
Öğrenme Çıktıları
1Uygun temel istatistiksel çözümlemelere karar verir
2Hesaplamaları ve analizleri kendi başına yapar
3Sonuçları yorumlar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel istatistiksel kavramlar, Verilerin toplanması, Tanımlayıcı istatistikler, Tablo ve grafikler, Olasılık, Analitik çözümlemeye giriş, Student t testleri, Mann-Whitney U & Wilcoxon T testi, Ki kare bağımsızlık analizi, Tek yönlü ANOVA, Kruskal Wallis testi, Korelasyon analizi, Regresyon analizi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel istatistiksel kavramlar; istatistik, biyoistatistik, biyoistatistiğin kullanım alanları, toplum, örneklem, istatistik, parametre, veri, değişken, ölçek türleri, vb.
2Verilerin sınıflandırılması, frekans tablosu oluşturma vb.
3Verilerin sınıflandırılması, frekans tablosu oluşturma vb.
4Verilerin toplanması, veri toplama yöntemleri, anketler, vb.
5Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri; ortalama, mod, medyan, standart sapma, varyans, standart hata, vb.
6Olasılık hesaplamaları.
7Vize
8Latin Kare Deneme Deseni ve Tesadüf Parsellerinde Faktöriyel Deneme Deseni
9Tek örneklem t testi, bağımsız örneklemler t testi, eşleştirilmiş t testi.
10Mann-Whitney U test, Wilcoxon T test.
11Varyans Analizi
12İki faktörlü İç-İçe Sınıflama
13Regresyon Analizi
14Korelasyon Analizi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V. (2002). Biyoistatistik. Hatipoğlu Yayınları, Anakara, Türkiye
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14342
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)86
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr