Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
192000404101SU ARITIMIZorunlu244
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Su ve atık suların arıtılması dersinde; içme ve atık suların kaynakları ve çeşitleri, temel karakteristikleri ve arıtılma tekniklerinin tasarım ve projelendirme esasına göre verilmesi, bu bilgilerin nerelerde, nasıl kullanılacağının uygulamasının öğretilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Sevtap TIRINK
Öğrenme Çıktıları
1İçme ve kullanma suyu özelliklerini tanır, su kaynaklarını sınıflandırır, karakteristik özellikleri bilir
2İçme suları ile ilgili bilgileri, kullanma suyu arıtımı konularında uygulama becerisine sahiptir
3İçme suyu arıtılması ile ilgili yapılarının kullanımı ile ilgili temel bilgi, ufuk ve beceriye sahiptir
4İçme suyu arıtma tesisleri tasarım ve projelendirme uygulamasını bilir
5İçme sularının kaynakları, arıtma kademeleri, arıtma teknolojileri, konularındaki problemleri tanımlama ve çözme becerisi kazanmıştır
6İçme suyu ve atık sular ile ilgili tüm hukuksal dayanakları , standartları araştırarak değerlendirir.
7Atık suların karakteristik özellikleri ve miktarları hakkında bilgisi vardır
8Atık sular ile ilgili bilgileri, uygulama becerisine sahiptir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İçme suyu ve atık su arıtma metodlarının incelenmesi, biriktirme, havalandırma ,çöktürme, filtrasyon, dezenfeksiyon gibi ana hatların tasarım ve proje esaslarının örnek çözümlerle ele alınarak oluşturulması ve öğrencilere aktarılması. Atık suların çeşitleri, temel karakteristikleri ve çeşitli arıtma tekniklerinin tasarım ve projelendirme esasına göre verilmesi, bu bilgilerin mühendislikte nerelerde, nasıl kullanılacağının ve tasarım-proje ödevi yaptırılarak uygulamasının öğretilmesi amaçlanmıştır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İçme sularının özellikleri,tasfiye metodları ,içme suyu standartları, metod seçimi2
2Biriktirme hazneleri ve tasarımı, havalandırma ünitesi proje esasları ve örnek sorular2
3Hızlı karıştırma ve yumaklaştırma, örnek çözümler2
4Çöktürme boyutlandırılması , çöktürmede proje esasları ve örnek uygulamalar2
5Filtrasyon , amacı, mekanizması, filtre çeşitleri ve projelendirilmesi2
6Dezenfeksiyon, koku ve tat kontrolü, demir ve mangan giderilmesi2
7Adsorpsiyon, sertlik giderme, örnek çalışmalar2
8Atık su arıtma teknikleri, atık suların miktar ve özellikleri, atık su arıtma tesisi tasarımına giriş2
9Debi ve konsantrasyonun dengelenmesi ve projelendirilmesi2
10Mekanik arıtma ve projelendirilmesi2
11Aktif çamur sistemleri ve projelendirilmesi2
12Çamur arıtma, uzaklaştırma ve projelendirilmesi2
13Biyofilm sistemleri ve projelendirilmesi2
14Basit arıtma metotları ve kanalizasyonu olmayan yerlerde atık suların uzaklaştırılması ve projelendirilmesi2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. 1. Su Tasfiyesi Prof.Dr. Veysel EROĞLU ,İTÜ YAYINLARI,1995. 2. Su ve Atıksu Mühendisliği, Cilt I, Cilt II (Yılmaz Muslu, 2005). 3. Atık Suların Arıtılması, Ahmet Samsunlu, Birsen Yayınevi, Mayıs 2006. 4. Çevre Kirliliği Kontrolünde Atıksu Arıtımı ,Prof. Dr. Soli J. Arceivala Atılım Ofset 5. Atık su Arıtma Yapılarının Projelendirilmesi, Ahmet Samsunlu, Birsen Yayınevi, Ekim 2010. 6. Atıksu Arıtımının Esasları, İzzet Öztürk 7. Atıksu arıtma sistemlerinin tasarım esasları, Cilt 1-2, Dokuz Eylül Üniversitesi yayınları, Hikmet Toprak, 2011. 8. Öztürk, İ., Timur, H. ve Koşkan, U., “Atıksu Arıtımının Esasları. Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü”, Çevre ve Orman Bakanlığı, 2005. 9. Samsunlu, A., “Atık Suların Arıtılması”, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2011.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Laboratuvar Ara Sınavı111
Laboratuvar Sınavı122
Deney Sonrası Quiz14114
Sözlü Sınav14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)134
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr