Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
192000404100ÇEVRE TOKSİKOLOJİSİZorunlu242
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere çevre kirliliği ve çevreyi zehirleyen etkenler hakkında bilgi akışı vermek ve çevre toksikolojisi hakkında temel becerileri kazandırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Ercan OĞUZ
Öğrenme Çıktıları
1Çalışma hayatında karşılaşılması muhtemel zehir ve zehirlenme, zehirlenmeye yol açan aktif madde ve kaynakları, teşhis ve tedavi yaklaşımları yorumlar
2Toksik Maddelerin canlı organizmaya giriş yolları konusunu açıklayabilme
3Toksik etki mekanizmaları tanır
4Metalik kirleticilerin etkilerini tanır
5Havadaki gaz kirleticilerin etkilerini tanır
6Havadaki toz kirleticilerin etkilerini tanır
7Organik çözücülerin toksik etkilerini tanır
8Endüstride kullanılan önemli toksik maddeler konusunu yorumlar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Toksikolojideki genel kavramlar, Kimyasal yapılarına göre toksik maddelerin sınıflandırılması, Metalik kirleticiler, Havadaki gaz ve toz kirleticiler,organik çözücüler, Endüstride kullanılan önemli toksik maddeler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Toksikolojinin tanımı ve tarihçesi
2Toksikolojideki genel kavramlar
3Kimyasal yapılarına göre toksik maddelerin sınıflandırılması
4Toksik maddelerin canlı organizmaya giriş yolları; toksik etki mekanizmaları
5Toksik etkinin değerlendirilmesi
6Mutajen ve teratojen etkili madde ve etkenler. Kimyasal karsinojenler
7Ara sınav
8Kimyasal maddelerin abiyotik çevredeki davranışları ve kirleticiler
9Metalik kirleticilerin etkileri
10Havadaki gaz ve toz kirleticilerin etkileri
11Organik Çözücülerin Toksik Etkileri
12Pestisitler ve Toprak Kirleticileri
13Pestisitlerin Biyotik ve abiyotik Çevredeki Davranışları
14Radyasyon ve Radyoaktif İzotopların Toksikolojisi
15Endüstride Kullanılan Önemli Toksik Maddeler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kaya S.,Pirinçci İ.,Bilgili A.Çevre Bilimi ve Çevre Toksikolojisi;Medisan Yayınevi,1998, Çepel N.,Ekolojik sorunlar ve Çözümleri;Tubitak Popüler Bilim Kitapları,2002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Quiz6212
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)71
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr