Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162000403105KLİMATOLOJİZorunlu122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Atmosferin fiziksel özellikleri, atmosferdeki kısa süreli süreçler, olaylar ve bunlardaki değişimler ile yeryüzündeki iklimler, onların kökenleri, dağılışları ve doğal ortamı şekillendiren bir eleman olarak rolü konusunda Çevre Sağlığı öğrencilerine temel bilgileri vermek ve öğrencinin öğrendiği bu bilgileri kullanarak çağdaş klimatoloji ve meteoroloji konularında araştırma ve sentez yapma becerilerini geliştirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Sevtap TIRINK
Öğrenme Çıktıları
1İklimin temel kavramlarını ve unsurlarını kavrar
2İklimin temel kavramlarını ve unsurlarını kavrar
3İklimi etkileyen ve oluşturan faktörleri açıklar
4İklimi etkileyen ve oluşturan faktörleri açıklar
5İklimi oluşturan elemanları sınıflandırır
6İklimi oluşturan elemanları sınıflandırır
7İklimin insan ve çevre üzerine etkilerini tartışır
8İklimin insan ve çevre üzerine etkilerini tartışır
9İklimin insan ve çevrenin karşılıklı etkilerine örnekler verir
10İklimin insan ve çevrenin karşılıklı etkilerine örnekler verir
11İnsanın iklim değişikliği ve çevre üzerindeki etkilerini değerlendirir
12İnsanın iklim değişikliği ve çevre üzerindeki etkilerini değerlendirir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Klimatolojinin meteorolojiden farkı, Klimatolojinin gelişimi. Klimatolojik elemanlar ve gözlemler. İklimi kontrol eden meteorolojik ve topografik faktörler. Küresel hava sistemleri ve sirkülasyonları. Okyanuslar ve okyanus akıntıları. Küresel rüzgar sistemleri ve yerel rüzgarlar. Hava kütleleri, kaynak bölgeleri ve transformasyonu. Walker sirkülasyonu ve El-Nino. İklim sınıflandırmaları. İklim çeşitleri. Küresel ve yerel iklim problemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Klimatolojinin meteorolojiden farkı,
2Klimatolojinin gelişimi.
3Klimatolojik elemanlar ve gözlemler.
4Klimatolojik elemanlar ve gözlemler.
5İklimi kontrol eden meteorolojik ve topografik faktörler.
6İklimi kontrol eden meteorolojik ve topografik faktörler.
7Küresel hava sistemleri ve sirkülasyonları.
8Okyanuslar ve okyanus akıntıları.
9Küresel rüzgar sistemleri ve yerel rüzgarlar.
10Hava kütleleri, kaynak bölgeleri ve transformasyonu.
11Walker sirkülasyonu ve El-Nino.
12İklim sınıflandırmaları.
13İklim çeşitleri.
14Küresel ve yerel iklim problemleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Türkeş, M. Klimatoloji ve Meteoroloji, Kriter Basım Yayın Dağıtım, 2010. 2. Klimatoloji ders notları (Dr. Öğr. Üyesi Sevtap TIRINK)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
ÖÇ11
ÖÇ12
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr