Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900000214YABANCI DİL - IIZorunlu122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencileri İngilizce dilbilgisi ve telaffuzu konusunda geliştirmek, kelime haznelerini genişletmek. Temel dil becerilerinde(okuma, yazma, dinleme, konuşma) öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek. Öğrencilere günlük ve akademik amaçları için gerekli dil becerilerinde gelişebilme şansı sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Lecturer. Barış YILDIZ
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler İngilizce olarak basit günlük konuşmalar yapabilirler.
2Öğrenciler dilin konuşulduğu bir bölgede seyahat ederken karşılarına çıkacak birçok durumla başa çıkabilirler.
3Öğrenciler kısa, basit notlar yazabilirler.
4Öğrenciler akademik amaçları için uluslararası yayınları takip edebilir ve anlayabilirler.
5Öğrenciler deneyimlerini, olayları, beklentilerini ve isteklerini tanımlayabilir ve ifade edebilirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1- Geçmiş Zamanın Hikayesi 2- İyelik Sıfatları 3- Basit Geçmiş Zaman 4- Belirsiz Zamirler 5- Bağlaçlar (and, but, or, so) 6- Karşılarştırma Yapma 7- Dönüşlü Zamirler 8- Must / Have to 9- Basit Gelecek Zaman 10- Sıfatların En Üstünlük Derecesi 11- Şartlı Cümleler (0-1) 12- Present Perfect Tense 13- Should 14- Genel Tekrar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Past Continuous TenseOkuma, anlama, tartışma
2Possessive AdjectivesOkuma, anlama, tartışma
3Simple Past Tense Okuma, anlama, tartışma
4Indefinite Pronouns Okuma, anlama, tartışma
5Conjunctions (and, but, or, so) Okuma, anlama, tartışma
6Comparatives Okuma, anlama, tartışma
7Reflexive PronounsOkuma, anlama, tartışma
8Must / Have to Okuma, anlama, tartışma
9Simple Future Tense Okuma, anlama, tartışma
10Future with "be + going to" Okuma, anlama, tartışma
11SuperlativesOkuma, anlama, tartışma
12If Clauses type 0-1Okuma, anlama, tartışma
13Present Perfect Tense Okuma, anlama, tartışma
14Should, May Okuma, anlama, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı: 1. Murphy, R. Essential Grammar in Use. 2. Azar, Betty S. Basic English Grammar. 3. Azar, Betty S. Fundamentals of English Grammar.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1             5 
ÖÇ2             5 
ÖÇ3             5 
ÖÇ4          5  5 
ÖÇ5             5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr