Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
192201102100İSTATİSTİKZorunlu122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencinin, edinilen teorik bilgilere göre tanımlayıcı istatistiki bilgileri belirleyebilmesini, en uygun olan tanımlayıcı istatistiki araçları tespit ederek, bunları kullanabilmesini; problem durumuna göre, araştırmanın amacını, yöntemini, kapsamını, örneklemini ve veri toplama tekniklerini kullanılacak analiz programı ve uygulanacak analiz yöntemine göre toplanan verileri paket programlara işleyebilecek, verilerin iki değişkenli analizini yapabilecek, bulguları yorumlayabilmesini ve raporlayabilmesini sağlayacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mehmet POLAT
Öğrenme Çıktıları
11. İstatistiğin tanımını doğru bir şekilde kavrayabilecektir.
22. İstatistiğin temel kavramlarına ve konularına hakim olunabilecektir.
33.Sayısal göstergelerin nasıl yorumlanacağı öğrenilecektir.
44.Her türlü verinin tablo ve grafiklerle nasıl özetleneceği anlaşılacaktır.
55. İstatistiğin öncelikle bilimsel açıdan, sonra da devlet yönetimi, iş hayatı ve bireyler açısından ne derece önemli olduğunu kavrayacak öğrenciler yetiştirilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. Temel Kavramlar a. İstatistik Bilimi b. Anakütle ve Örnek c. Parametre ve istatistik 2. Frekans Dağılımları 3. Merkezi Eğilim Ölçüleri a. Parametrik Eğilim Ölçüleri(Aritmetik, Geometrik, Harmonik ve Kareli ortalama) b. Parametrik olmayan eğilim Ölçüleri(Mod, Medyan, ..) 4. Dağılma Ölçüleri a. Parametrik Dağılma Ölçüleri b. Parametrik Olmayan Dağılma Ölçüleri 5. Çarpıklık 6. Basıklık 7. İhtimal Teorisi a. Temel kavramlar b. Toplam ve çarpım kuralı c. Bayes Teoremi d. İhtimal dağılım tablosu 5. Normal Dağılım 6. Örneklem Teorisi 7. Regresyon 8. Korelasyon
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel Kavramlar
2Frekans Dağılımları
3Parametrik Merkezi Eğilim ölçüleri
4Parametrik Olmayan Merkezi Eğilim ölçüleri
5Parametrik Olmayan Dağılım Ölçüleri
6Parametrik Dağılım Ölçüleri
7Çarpıklık
8Basıklık
9İhtimal Teorisi
10İhtimal Teorisi
11Normal Dağılım
12Örnekleme Teorisi
13Regresyon
14Korelasyon
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Başar, A. 1999. Uygulamalı İstatistik. Aktif Yayınları 2. Yıldız, E. 2010. İstatistik. Seçkin yayınları/Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)74
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1      
ÖÇ2      
ÖÇ3      
ÖÇ4      
ÖÇ5      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr