Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
182200604105SOSYAL HİZMET VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİZorunlu243
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders, sivil toplumun gelişimi ve buna bağlı olarak farklı dönemlerde sivil toplum örgütlerinin ve toplumsal hareketlerin ortaya çıkış nedenlerini ve biçimlerini incelemeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, ilk olarak sivil toplum kuramları incelenecek ve farklı sivil toplum örgütlerinin tarihsel olarak dünyadaki gelişimi tartışılacaktır. Bu örgütlerin gelişiminin, yoksullaşma, ifade özgürlüğünde sınırlamalar, etnik kimlik ve kadın hakları gibi ekonomik, sosyal ve kültürel konulardaki hak ihlalleri ile ilişkisi kurulacaktır. Özellikle 1980’lerden sonra sivil toplum örgütlerinin sayılarındaki artışın küreselleşmeyle bağlantılı yönleri incelenerek kentte ve kırda ortaya çıkan farklı toplumsal hareketlerin çalışma alanları ve eylemleri tartışılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Alaaddin Yanardağ
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler sivil toplumun kavramsal ve felsefi temellerini öğrenir
2Öğrenciler farklı dönemlerde ortaya çıkan sivil toplum örgütlerinin ilgi alanlarını, faaliyetlerini ve yarattıkları etkileri öğrenir
3Öğrenciler sivil toplum örgütlerinin sayısındaki artışın küreselleşme ile ilişkisini kurma becerisini edinir
4Öğrenciler Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin durumunu, çalışma alanları ve etkileri hakkında bilgi sahibi olur
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Sivil toplumun kavramsal ve felsefi temelleri; farklı dönemlerde sivil toplum örgütlerinin ilgi alanları, sivil toplum örgütlerinin küreselleşme ile ilişkisi; Türkiye’de devlet ve sivil toplum ilişkisi; Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin durumu ve çalışma alanları; çevre konusunda sivil toplum örgütleri; kadın hakları konusunda sivil toplum örgütleri; dinsel ve etnik kimlik konularında sivil toplum örgütleri; küreselleşme karşıtı sivil toplum örgütleri; tarım alanında sivil toplum örgütleri ve toplumsal hareketler; sendikalar ve meslek örgütleri; kentsel toplumsal hareketler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sivil toplumun kavramsal ve felsefi temelleri
2Sivil toplum ve kamusal alan tartışması
3Farklı dönemlerde sivil toplum örgütlerinin ilgi alanları
4Sivil toplum örgütlerinin küreselleşme ile ilişkisi
5Küresel sivil toplum örgütleri
6Türkiye’de devlet ve sivil toplum ilişkisi
7Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin durumu, çalışma alanları ve etkileri
8Çevre konusunda sivil toplum örgütleri
9Dinsel ve etnik kimlik konularında sivil toplum örgütleri
10Küreselleşme karşıtı sivil toplum örgütleri
11Tarım alanında sivil toplum örgütleri ve toplumsal hareketler
12Sendikalar ve meslek örgütleri
13Kentsel toplumsal hareketler
14Araştırma sunuşları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Boratav, K., Türkiye İktisat Tarihi 1908-2002, İmge, 2003. Buğra, Ayşe, 2003, Devlet-Piyasa Karşılığının Ötesinde, İletişim, 2003. Eraydın, A. ve Erendil (Türkün), A., Yeni Üretim Süreçleri ve Kadın Emeği, Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara, 1999. Eyerman, R. and Jamison, A. Social Movements: A Cognitive Approach, Polity Press, 1991. Tekeli, İ., Katılımcı Demokrasi ve Sivil Toplum Kuruluşları, SDD Yayınları, 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım3412
Uygulama/Pratik144
Problem Çözümü3412
Takım/Grup Çalışması248
Gözlem3412
Alan Çalışması166
Makale Kritik Etme3412
Bireysel Çalışma3412
Okuma3412
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr