Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
182200604101GÖÇ VE KENTLEŞME SORUNLARIZorunlu244
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Türkiye üzerinden göç ve kentleşme sorunlarına ilişkin temel kavramların, mevzuatın ve kurumların açıklanması ve bu sorun çerçevesinde sosyal hizmetin yerinin tartışılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Evin BAYAR
Öğrenme Çıktıları
1Göç ve Kentleşmeye ilişkin Dünya'da ve Türkiye'de oluşan olaylar
2Göç ve Kentleşme sorunlarının aynı zamanda sosyolojik sorunlara neden olduğunu.
3Göç ve Kentleşme sorunlarının ekonomik sorunlarından etkilenme yönlerini anlamak.
4Günlük hayatta yoğun olarak kullanılan göç ve kentleşme sorunlarına bilimsel bakış açısı geliştirir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Göç kavramı ve çeşitleri ve kuramları. Göç ve kentleşme ilişkisi. Türkiye’de kentleşme, nüfus dağılımı, anakentler ve yönetimi, çevre sorunları, ulusal ve uluslararası çevre hukuku ve kurumlaşması. Türkiye’de göç ve kentleşme sorunlarına ilişkin güncel durum. Göç ve kentleşme sürecinde entegrasyon ve sosyal hizmet uygulamaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı (amaç, değerlendirme, vd.)
2Göç ve kentleşmeye dair temel kavramlar (göçmen, mülteci, vd.)
3Göç ve kentleşmenin neden ve sonuçları
4Türkiye’de ulusal göç tarihi
5Türkiye’de uluslararası göç tarihi
6Göç ve kentleşme ilişkisi
7Ara Sınav
8Göç ve kentleşme – mevzuat
9Göç ve kentleşme – kurumlar
10Güncel konular: Kentsel Dönüşüm
11Güncel konular: Suriyeli göçmenler ve eğitim
12Güncel konular: Suriyeli göçmenler ve çalışma hayatına katılım
13Göç ve kentleşme sorunlarında sosyal hizmetin yeri
14Genel Değerlendirme ve Finale Hazırlık
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ahmet İçduygu, Sema Erder ve Ö. Faruk Gençkaya, “Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları 1923 – 2023”, İstanbul, 2014. Adem Esen ve Mehmet Duman ve Hülya Alper, Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler: Tespitler ve Öneriler, İstanbul. Wald, Kasım 2016.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)115
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr