Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
194418001103GENEL BOTANİKZorunlu114
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Botanik Yüksek Lisans Programının amacı; alanındaki konularda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştiren, konusu ile ilgili teknik ve yöntemleri kullanabilen, elde ettiği verileri istatistiksel metotları kullanarak değerlendirebilen ve ülkemiz ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilimsel donanıma sahip bilim uzmanları yetiştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mehmet Zeki KOÇAK
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler biyolojik kavramların temelleri üzerine bilgi ve deneyim kazanacaklardır Öğrenciler biyolojik sistemlerin temelleri üzerine bilgi ve deneyim kazanacaklardır Öğrenciler biyolojide canlı ve cansız sistemler arasındaki farkı tanıma becerisi kazanacaklardır Öğrenciler evrimleşme derecelerine göre meydana gelen yapısal farklılıkları analiz edeceklerdir Öğrenciler kendi ve dış ortamdaki canlı varlıklar arasındaki ilişkiyi fark etme becerisi kazanacaklardır
2Öğrenciler biyolojik kavramların temelleri üzerine bilgi ve deneyim kazanacaklardır Öğrenciler biyolojik sistemlerin temelleri üzerine bilgi ve deneyim kazanacaklardır Öğrenciler biyolojide canlı ve cansız sistemler arasındaki farkı tanıma becerisi kazanacaklardır Öğrenciler evrimleşme derecelerine göre meydana gelen yapısal farklılıkları analiz edeceklerdir Öğrenciler kendi ve dış ortamdaki canlı varlıklar arasındaki ilişkiyi fark etme becerisi kazanacaklardır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
1. Doku tipleri 2. Balık incelenmesi 3. Kurbağa incelenmesi 4. Fare incelenmesi 5. Hücre tipleri 6. Organik bileşiklere örnekler 7. Fotosentez deneyleri 8. Solunum deneyleri 9. Botanik bahçesi tanıtımı 10.Herbaryumda çalışma teknikleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11 Biyoloji, canlıların genel özellikleri. 2 Sitoloji: Sitoloji hücre bilimi, hücre organelleri 3 Plastlar ve metabolik görevleri. 4 Histoloji: Hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşan doku bilimi yani histolojide, dokuların sınıflandırılması yapılıp, dokuların yapısı hakkında bilgi verilir. 5 Organografi: Bitkisel dokulardan meydana gelen bitki organlarının yapısı ve işleyişleri 6 Organografi: Bitki organlarından kök, gövde, yaprak ve çiçeklerin yapısı ve işlevleri 7 Ara sınav 8 Üreme Organları: Generatif organlar, eşeyli, eşeysiz üreme ve döl almaşı 9 Tohumlu bitkilerde üreme: Kapalı tohumlu bir bitkinin çiçek yapısı, çiçek durumları ile tohumları 10 Tohumlu bitkilerde üreme: Kapalı tohumlu bir bitkinin çiçek yapısı, çiçek durumları ile tohumlar, çiçek durumları ile beraber tohumların yapısı, gelişmesi, dağılması ve çimlenme. 11 Fizyoloji: Metabolizma, büyüme ve gelişme fizyolojisi. 12 Fizyoloji: Osmos, turgor, plazmoliz, transpirasyon yani terleme, damlama ve yaşarma. 13 Sistematik: Sınıflandırma, bitkilerin akrabalıklarına göre büyük ve küçük topluluklar halinde incelenmesi. Bitki sistematiği ile tür, alttür, çeşit, cins, familya gibi kavramlar. 14 Genel Değerlendirme1 Biyoloji, canlıların genel özellikleri. 2 Sitoloji: Sitoloji hücre bilimi, hücre organelleri 3 Plastlar ve metabolik görevleri. 4 Histoloji: Hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşan doku bilimi yani histolojide, dokuların sınıflandırılması yapılıp, dokuların yapısı hakkında bilgi verilir. 5 Organografi: Bitkisel dokulardan meydana gelen bitki organlarının yapısı ve işleyişleri 6 Organografi: Bitki organlarından kök, gövde, yaprak ve çiçeklerin yapısı ve işlevleri 7 Ara sınav 8 Üreme Organları: Generatif organlar, eşeyli, eşeysiz üreme ve döl almaşı 9 Tohumlu bitkilerde üreme: Kapalı tohumlu bir bitkinin çiçek yapısı, çiçek durumları ile tohumları 10 Tohumlu bitkilerde üreme: Kapalı tohumlu bir bitkinin çiçek yapısı, çiçek durumları ile tohumlar, çiçek durumları ile beraber tohumların yapısı, gelişmesi, dağılması ve çimlenme. 11 Fizyoloji: Metabolizma, büyüme ve gelişme fizyolojisi. 12 Fizyoloji: Osmos, turgor, plazmoliz, transpirasyon yani terleme, damlama ve yaşarma. 13 Sistematik: Sınıflandırma, bitkilerin akrabalıklarına göre büyük ve küçük topluluklar halinde incelenmesi. Bitki sistematiği ile tür, alttür, çeşit, cins, familya gibi kavramlar. 14 Genel Değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gebel Biyoloji Laboratuvar Klavuzu, Çiğdem Alev Özel, Mehmet bahar, Orhan Arslan, Palme Yayıncılık, 2011 Genel Biyoloji Zooloji Laboratuvarı Ders Kitabı, Ali Ateş, Palme Yayıncılık, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım11010
Problem Çözümü11414
Tartışma11414
Soru-Yanıt11212
Gözlem11414
Alan Gezisi11010
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)111
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr