Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
194416001102TEMEL SANAT EĞİTİMİZorunlu113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye; yaratıcı güçlerini geliştirme ve temel çizimler yapma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör. Melahat TELERİ
Öğrenme Çıktıları
1 Nokta ve çizginin anlatım imkanlarını belirlenen ölçülerdeki yüzey içine uygulamasını yapabilecektir.
2 Nokta ve çizginin anlatım imkanlarını belirlenen ölçülerdeki yüzey içine uygulamasını yapabilecektir.
3Açık-koyu, ışık-gölge ile ton çubuğu, hacimli yüzey ve değişik objelerin yüzey karakterini tekniğine uygun uygulayabilecektir.
4Açık-koyu, ışık-gölge ile ton çubuğu, hacimli yüzey ve değişik objelerin yüzey karakterini tekniğine uygun uygulayabilecektir.
5Belirlenen yüzey üzerine geometrik formları kullanarak düzenleme yapıp açık-koyu, ışık-gölgeye dikkat ederek resim kalemi ile çizime hacim etkisi verecektir.
6Belirlenen yüzey üzerine geometrik formları kullanarak düzenleme yapıp açık-koyu, ışık-gölgeye dikkat ederek resim kalemi ile çizime hacim etkisi verecektir.
7Sanat eserini tekniğine uygun yorumlayabilecektir.
8Sanat eserini tekniğine uygun yorumlayabilecektir.
9Temel geometrik formlardan yeni formlar üreterek bu formları yüzey üzerine kompozisyon öğeleri Temel Geometrik Formlarından Yeni Formlar Üreterek Bu Formları 3 Boyutlu Olarak Zemin Üzerine Yapabilecektir.
10Temel geometrik formlardan yeni formlar üreterek bu formları yüzey üzerine kompozisyon öğeleri Temel Geometrik Formlarından Yeni Formlar Üreterek Bu Formları 3 Boyutlu Olarak Zemin Üzerine Yapabilecektir.
11Tekniğine uygun renk uygulamaları yapacak ve renk çemberini hatasız çizip boyayabilecektir.
12Tekniğine uygun renk uygulamaları yapacak ve renk çemberini hatasız çizip boyayabilecektir.
13Çalışmayı kolaj tekniği ile renklendirebilecektir.
14Çalışmayı kolaj tekniği ile renklendirebilecektir.
15Kuruboya,suluboya ve guaj boya tekniği ile obje renklendirmeyi yapabiliceklerdir.
16Kuruboya,suluboya ve guaj boya tekniği ile obje renklendirmeyi yapabiliceklerdir.
17Biten çalışma parspartu tekniğine uygun olarak sunuma hazır hale getirtirir.
18Biten çalışma parspartu tekniğine uygun olarak sunuma hazır hale getirtirir.
19Doku le ilgili kavramları ve doku çeşitlerini ve özelliklerini kavrayarak doku yapıları belirgin objelerden kurşun kalemle tekniğe uygun olarak etütler yapabilecek ve dokuları belirgin objelerden boyama tekniğine uygun renkli etütler yapabilecektir.
20Doku le ilgili kavramları ve doku çeşitlerini ve özelliklerini kavrayarak doku yapıları belirgin objelerden kurşun kalemle tekniğe uygun olarak etütler yapabilecek ve dokuları belirgin objelerden boyama tekniğine uygun renkli etütler yapabilecektir.
21Dokuları belirgin objelerden boyama tekniğine uygun renkli etütler yaparak, objenin dokusal yapısından yararlanarak kompozisyon ilkelerine uygun yüzey düzenlemeleri yapabilecektir
22Dokuları belirgin objelerden boyama tekniğine uygun renkli etütler yaparak, objenin dokusal yapısından yararlanarak kompozisyon ilkelerine uygun yüzey düzenlemeleri yapabilecektir
23Yüzey düzenlemelerini guaj boya tekniğinde objenin kendi renginden yola çıkarak veya renk uyumlarına göre renklendirebilecektir.
24Yüzey düzenlemelerini guaj boya tekniğinde objenin kendi renginden yola çıkarak veya renk uyumlarına göre renklendirebilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
A.TEMEL SANAT EĞİTİMİNE GİRİŞ 1. Temel sanat Eğitiminin Önemi 2. Nokta B. ÇİZGİ 1. Tanımı 2. Çizginin Plastik Sanatlardaki Önemi 3. Çizgi Çeşitleri 3.1. Düz Çizgi 3.2. Eğri Çizgi 4. Çizginin Psikolojik ve Karakteristik Etkileri 5. Çizgi ile Yapılmış Örnek Çalışmalar C. NOKTA-ÇİZGİ 1. Nokta-Çizgi ile Yapılmış Örnek Çalışmalar A. AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1. Tanımlar 1.1. Işık-Gölge 1.2. Açık-Koyu 1.3. Ton 2. Işık- Gölge 2.1. Doğal Işık kaynakları 2.2. Yapay Işık Kaynakları 3. Açık- Koyu 4. Plastik sanatlarda ışık-gölge, açık-koyunun önemi 5. Deseni gölgelemede dikkat edilecek noktalar 6. Ton çubuğu 7. Hacim etkisi veren yüzeyler B. AÇIK-KOYU İLE YÜZEY DÜZENLEME C. AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGEYE GÖRE SANAT ESERLERİNİ İNCELEME 1. Malzeme yönünden inceleme 2. Teknik yönden inceleme 3. Konu yönünden inceleme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Nokta-Çizgi X
2Nokta-Çizgi X
3Açık-koyu, Işık-gölge X
4Açık-koyu, Işık-gölge X
5Tarsı İlkeleri (Form Çağrışımları ve Kompozisyon X
6Tarsı İlkeleri (Form Çağrışımları ve Kompozisyon X
7Renk X
8Renk X
9Renklendirme X
10Renklendirme X
11Doku X
12Doku X
13Strüktür X
14Strüktür X
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım10440
Uygulama/Pratik5210
Bireysel Çalışma9218
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10110
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10110
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
ÖÇ11
ÖÇ12
ÖÇ13
ÖÇ14
ÖÇ15
ÖÇ16
ÖÇ17
ÖÇ18
ÖÇ19
ÖÇ20
ÖÇ21
ÖÇ22
ÖÇ23
ÖÇ24
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr