Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
194416001101TEKNİK RESİMZorunlu115
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin temel geometrik çizimleri, görünüşleri, ölçülendirme kurallarını, kesit ve detay çizimlerini yapabilme ve ayrıca İç Mimari projelerin teknik çizimlerini doğru yöntem, detay ve tekniklerle sunabilme bilgi ve becerisini kazandırma amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Selim KARTAL
Öğrenme Çıktıları
1Açı, ya, eğri ve çokgen çizimlerini yapar.
2Doğru ve düzlemlerin izdüşümlerini çıkarır. Bir doğrunun tam boyunu ve düzlemin gerçek büyüklüğünü çizer. Parçaların yeterli görünüşlerini çıkarır. Gerektiğinde yardımcı ve özel görünüşleri çıkarabilir.
3Standart ölçülendirme kurallarını bilir ve uygular.
4Mimari çizim standartlarını öğrenir.
5İç mekân tasarım projelerini okur ve çizebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Teknik resim araç ve gereçleri, Yazı ve çizgi çalışması, Geometrik şekil çizimleri, İzdüşüm, Perspektiften görünüş çıkarmak, Ölçekler, Ortak görünüş, Noksan verilen görünüşler, Kesit alma, Ölçülendirme, Perspektif çizimi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kağıt çeşitleri ve standart kağıt ölçüleri, teknik resimde kullanılan malzemeler, çizgiler ve standart yazı bilgileri ve standart yazı çalışması anlatımı.Kağıt çeşitleri ve standart kağıt ölçüleri, Teknik resimde kullanılan malzemeler, çizgiler ve standart yazı bilgileri ve standart yazı çalışması yapımı.
2Geometrik Çizim: Doğrular, Dikmeler ve Açılar Anlatımı.Geometrik Çizim: Doğrular ve Dikmeler ve Açıların Uygulama Çizimi Yapılması.
3Geometrik Çizim: Daire İçerisine Düzgün Çokgenlerin Çizimi Anlatımı.Geometrik Çizim: Daire İçerisine Düzgün Çokgenlerin Çizim Yapılması.
4Geometrik Çizim: Teğetler, teğet daire ve yaylar anlatımı.Geometrik Çizim: Teğetler, teğet daire ve yayların çiziminin yapılması.
5Ölçek ve çeşitleri, ölçülendirme standartları ve kuralları anlatımı.Ölçek ve çeşitleri, ölçülendirme standartları ve kurallarının uygulaması.
6İz düşüm ve görünüş çizimi kapsamında İzdüşümün tanımı, elemanlarının tanımı ve iz düşüm düzlemleri. Doğruların ve düzlemlerin izdüşümlerinin çizilmesi anlatılıyor.İz düşüm ve görünüş çizimi kapsamında İzdüşümün tanımı, elemanlarının tanımı ve iz düşüm düzlemleri. Doğruların ve düzlemlerin izdüşümlerinin çizilmesi uygulamaları yapılması.
7İz düşüm ve görünüş çizimi kapsamında doğrunun tam uzunluğunun ve düzlemin gerçek büyüklüğünün çizilmesi. Parçaların gerekli görünüşlerini çizim anlatımı.İz düşüm ve görünüş çizimi kapsamında doğrunun tam uzunluğunun ve düzlemin gerçek büyüklüğünün çizilmesi. Parçaların gerekli görünüşlerini çizim uygulaması yapımı.
8Ara SınavAra Sınav
9Mimari proje standartları ve mimari projede kullanılan sembollerin anlatımı.Mimari proje standartları ve mimari projede kullanılan sembollerin uygulama çizimi yapılması.
10İç mekân tasarım projesinde kullanılan ölçü standartları ve Ölçülendirme elemanları anlatımı. (Ölçü çizgisi, Ölçü oku, Ölçü sınır çizgisi, Ölçü rakamları)İç mekân tasarım projesinde kullanılan ölçü standartları ve Ölçülendirme elemanları uygulama çizimi yapılması. (Ölçü çizgisi, Ölçü oku, Ölçü sınır çizgisi, Ölçü rakamları)
11İç mekân tasarımda görünüş ve kesit almanın önemi anlatımı.İç mekân tasarımda görünüş ve kesit alımının uygulama çiziminin yapılması .
12Kesit çeşitleri, tam kesit, kısmi kesit, tarama çeşitlerinin anlatımı.Kesit çeşitleri, tam kesit, kısmi kesit, tarama çeşitleri uygulama çizimleri yapımı.
13İç mekân tasarım projesinde kullanılan malzeme ölçüleri, malzeme ve mekân özellikleri gösteriminin anlatımı.İç mekân tasarım projesinde kullanılan malzeme ölçüleri, malzeme ve mekân özellikleri gösterim uygulama çizimi yapılması.
14İç Mekân Projesi anlatılması.İç Mekân Projesi uygulama çizimi yapımı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- İç Mimarlıkta Teknik Resim, Tahsin Canbulat, Remzi Kitabevi, 3. Baskı, 2022 İstanbul - Mimarlıkta Teknik Resim, Orhan Şahinler ve Fehmi Kızıl, Yem Yayın 14. Baskı, 2018 İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav125
Derse Katılım1425
Bireysel Çalışma1425
Ev Ödevi1625
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı140
Rapor Hazırlama125
Rapor Sunma125
Final Sınavı için Bireysel Çalışma110
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım15656
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma11515
Proje Tasarımı /Yönetimi11515
Bireysel Çalışma11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)151
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr