Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900000213TÜRK DİLİ - IIZorunlu122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
"Türk Dili dersinin amacı, yükseköğrenimini tamamlamış olan her gence, Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmektir. Ayrıca, Türk Dilini kendi tarihsel akışı içinde tanıyarak onu yabancı dillerin etkisinden koruyan, gelişmesine olumlu katkıda bulunan, ileride yetiştireceği genç kuşaklara dil bilincine sahip olmanın önemini kavratabilen gençler yetiştirmeyi amaçlar
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
OKT.Enver TOKYANIŞ
Öğrenme Çıktıları
1Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini kavrayabilir.
2Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini kavrayabilir.
3Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak doğru, akıcı ve etkin bir biçimde kullanabilme yeteneklerini geliştirir.
4Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak doğru, akıcı ve etkin bir biçimde kullanabilme yeteneklerini geliştirir.
5Anadiline karşı daha duyarlı ve bilinçli bir bakış açısına sahip olur.
6Anadiline karşı daha duyarlı ve bilinçli bir bakış açısına sahip olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
"1- Dil’in genel özelliklerini açıklayabilecektir. 2- Dilin doğuşu, tanımı ve önemini tartışır. 3- Dil – düşünce ve kültür ilişkisini karşılaştırır 4- Dil – iletişim ilişkisini yorumlar. 5- Türkçenin tarihsel evrelerini ve Türkçe için kullanılan alfabeleri tartışabilecektir. 6- Dillerin kökeni ve sınıflandırılmasını tartışır. 7- Çağdaş Türk lehçelerini karşılaştırır. 8- Türkiye Türkçesinin tarihi devrelerini özetler. 9- Türkçenin ses özelliklerini ilişkilendirebilecektir. 10- Türkçede vurgu konusunu irdeler. 11- Türkçenin eklerinin betimler. 12- Türkçedeki ses olaylarını açıklar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kaynak, kitap ve dersin tanıtımı
2Dil nedir? Dilin özellikleri nelerdir? Dil-Kültür ilişkisi
3Türk Dilinin tarihi gelişimi
4Türk Dilinin tarihi gelişimi
5Dil türleri
6Yeryüzündeki diller ve Türkçenin Dünya dilleri arasındaki yeri
7Ses bilgisi
8Ses olayları ve Türkçenin ses özellikleri
9Ekler ve çeşitleri
10Ekler ve çeşitleri
11Sözcük türleri
12Sözcük türleri
13Cümlenin öğeleri
14Cümle çeşitleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
"1- Üniversiteler İçin Türk Dili: Ergin; Muharrem, İstanbul 1997. 2- Yükseköğretim Öğrencileri için Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri:Korkmaz,Z.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)54
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr