Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
202200903106TİCARET HUKUKUZorunlu234
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere ticaret hukukunun temel konularını öğretme ve bu bilgileri kullanabilme, somut olaylara uygulayabilme yeteneğini geliştirmek. Ticari hayattaki hukuki sorunları kavrayabilme, onları öngörebilme ve gerekirse bu sorunlarla baş edebilmek. Kıymetli evrak hukukunun temel bilgilerini almalarını, poliçe, bono ve çek kavramlarını sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Aysun ALTAY
Öğrenme Çıktıları
1Ticari işletme kavramını ve bununla ilgili işlemleri kavrama, tanıma. Tacir sıfatını ve tacir sıfatına bağlanan sonuçları kavrama, tanıma. Ticaret unvanı, işletme adı, marka ve haksız rekabet kavramlarının tanıma ve kavrama. Tacir yardımcılarından ticari temsilci, acente, tek satıcı kurumlarını tanıma. Cari hesap, ticari defterleri tanıma. Kıymetli evrakın temel ilkeleri, türleri ve hukuki nitelikleri, ciro, cironun türleri ve niteliğini öğrenme. Kambiyo senetlerinden poliçe, bono ve çekin unsurlarını kavrama.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Ticari işletme hukuku derslerinin amacı, ticaret hukukunun genel ilkelerini, teorilerini detaylı olarak inceleyip öğrencilere kavratmaktır. Kıymetli evrak hukuku dersinin amacı ise, kıymetli evrak hukukunun genel ilkelerini, teorilerini ve uygulamada çıkan sorunları detaylı olarak inceleyip öğrencilere kavratmaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ticaret hukukuna giriş
2Ticaret hukuunun alt dalları ve ticaret hukukunda sistemler
3Ticari işletmenin tanımı, unsurları, özellikleri
4Ticari işletmenin unsurları
5Tacir olmanın hak ve sorumlulukları
6Tacir yardımcıları
7Merkez ve şube kavramları
8Vize sınavı
9Ticari işletmenin devri ve rehni
10Şirketler hukuku
11Haksız rekabet
12Kıymetli evrak hukuku
13Bono, çek, poliçe
14Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Öğretim elemanının ders notları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma6636
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8864
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ155555555555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr