Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
202200902100İDARE HUKUKUZorunlu122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İdare hukukuna giriş, hukuk devleti, idari işlemler ve eylemler, idare örgütü, idarenin görev ve yetkileri ve öteki idare hukuku konuları işlenecektir. İdare Hukuku dersi kapsamında öncelikle idare hukukunun tanımı ve kaynakları ile idari rejim konularının incelenmesi. İdari teşkilatın tanımlanması ve merkezi yönetim ile yerinden yönetimin değerlendirilecektir. Kamu personeli hukukunun ele alınacak ve kamu malları rejimi tartışılacaktır. İdare hukukunun kaynakları ve idarenin düzenleyici işlemleri (Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, tüzük, yönetmelik, kanun hükmünde kararnameler)
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Hakan ÇAYALAN
Öğrenme Çıktıları
1Kamu Hukuku ile ilgili temel konular hakkında bilgi sahibi olur.
22. Kamu kurum ve kuruluşlarının yapısı ve personelleri ile ilgili konularda düşüncelerini açıklayıp eleştiri yapabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
Kamu hukuku, kamu kurum ve kuruluşları, kamu mali yapısı, kamu personelleri ve kamusal sözleşmeler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma ve Ders tanıtımı
21. bölüm: İdare Hukukuna Giriş Temel İlkeler (sf. 25-42)
32. bölüm: T.C. İdare Teşkilatı (sf. 43-67)
42. bölüm: T.C. İdare Teşkilatı (sf. 67-86)
53. bölüm: İdari İşlemler (sf.89-109)
63. bölüm: İdari İşlemler (sf.109-132)
74. bölüm: Kamu Personel Hukuku (sf.133-177)
8Ara Sınav
94. bölüm: Kamu Personel Hukuku (sf.177-212)
105. bölüm: Kamu Hizmeti (213-229)
116. bölüm: İdarenin Sözleşmeleri - 7. Bölüm: Kamu İhaleleri
128. Bölüm: Kamu Malları (sf.230-264)
139. Bölüm: İdari Kolluk (265-278)
1410. Bölüm: İdarenin Mali Sorumluluğu (279-292)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İdare Hukuku El Kitabı - Seçkin Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma160
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Final Sınavı için Bireysel Çalışma140
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Gözlem14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ1                    
ÖÇ2                    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr