Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
182200904104İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUZorunlu244
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
İş hukukunun Dünyada ve Türkiyede’ki doğuşunu tarihsel gelişim süreci içinde irdeleyebilecek, 2 İş hukukunun temel ilkeleri ve kaynaklarını açıklayabilecek, 3 4857 sayılı İş Kanunu’nun kapsamına kimlerin ve hangi faaliyetlerin girdiğini ve İş Kanunu’nun hangi işyerlerine uygulanacağını değerlendirebilecek, 4 Bir işyerinin, 4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulama alanına hangi hallerde, nasıl gireceği ve uygulama alanından nasıl çıkacağını açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Abdulgani Furkan
Öğrenme Çıktıları
11 İş hukukunun Dünyada ve Türkiyede’ki doğuşunu tarihsel gelişim süreci içinde irdeleyebilecek, 2 İş hukukunun temel ilkeleri ve kaynaklarını açıklayabilecek, 3 4857 sayılı İş Kanunu’nun kapsamına kimlerin ve hangi faaliyetlerin girdiğini ve İş Kanunu’nun hangi işyerlerine uygulanacağını değerlendirebilecek, 4 Bir işyerinin, 4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulama alanına hangi hallerde, nasıl gireceği ve uygulama alanından nasıl çıkacağını açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
21 İş sözleşmesini tanımlayabilecek, 2 İş sözleşmesini diğer sözleşme türlerinden ayırabilecek, 3 İş sözleşmesinin türlerini sıralayabilecek, 4 İş sözleşmesinin tarafları ve tarafların sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifade edebilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
İş Hukuku Hakkında Genel Bilgiler ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Uygulama Alanı İş Sözleşmesi, İş SözleşmesininUnsurları, Türleri, Yapılması ve İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar İş İlişkisinin Ücret, Zaman ve Kişiler Bakımından Düzenlenmesi İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Sonuçları SendikalÖrgütlenme, Sendika Üyeliği ve Sendikaların Faaliyetleri Topluİş SözleşmesiTopluİşUyuşmazlıkları veUyuşmazlıkların Çözümü Sosyal Güvenlik Hukuku Hakkında Genel Bilgiler ve Ülkemizde Sosyal Güvenlik Hizmetlerinin Kurumsal Yapısı Sosyal Sigorta Kolları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
13 kredi/ 4 AKTS
23 kredi/ 4 AKTS
33 kredi/ 4 AKTS
43 kredi/ 4 AKTS
53 kredi/ 4 AKTS
63 kredi/ 4 AKTS
73 kredi/ 4 AKTS
83 kredi/ 4 AKTS
93 kredi/ 4 AKTS
103 kredi/ 4 AKTS
113 kredi/ 4 AKTS
123 kredi/ 4 AKTS
133 kredi/ 4 AKTS
143 kredi/ 4 AKTS
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Av.Gürbüz Erdoğan-İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku-Detay Yayıncılık Anadolu AÖF e-kitap
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı12020
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7214
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)110
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ1               5    
ÖÇ2            5       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr