Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
182200901105ADALET MESLEK ETİĞİZorunlu113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin amacı; Türk Devriminin ruhunu ve hedeflerini kavrayarak geliştirecek yeni nesiller yetiştirmektir. Böylece, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi; "Devrimin amacını kavramış olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklardır". Devrimin amacının kavranabilmesi için, Türk Bağımsızlık Savaşı, Atatürk Devrimleri ve Atatürkçü Düşünce Sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, Türk Gençliği'ni Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek gereklidir. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi, bu görevi üstlenmiştir. Cumhuriyet rejiminin sürekli olması, yeni kurumlar oluşturması, Atatürkçü Düşünce Sisteminin yaygınlaştırılıp geliştirilmesi ve ulusumuzun çağdaşlaşması için, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersleri, vazgeçilmez öneme sahiptir. Bu bağlamda dersin hedef ve gayesi; a) Milli Mücadele'nin oluşturduğu şartlar, Türk Milli Mücadelesi'nin safhaları, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Atatürkçü Düşünce Sistemi hakkında doğru bilgiler vermek. b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarının doğru anlaşılmasını sağlayarak gençlerde bu inkılâp ve ilkeleri savunmak ve geliştirmek için bilinç oluşturmak. c) Devleti, Milleti ve Ülkesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bir bütün olduğunu yeni nesillere öğretmek ve bu ideal içinde Türk Gençliği'nin bütünleşmesini sağlamak. d) Türkiye Cumhuriyeti ile Atatürk İlke ve İnkılâpları, Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgiler vermek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Servet TÜRKAN, Öğr. Gör. Gülden KATAR, Öğr. Gör. Arslantürk AKYILDIZ
Öğrenme Çıktıları
1Adalet sisteminin temel değerleri, ahlak ve norm kriterleri içselleştirilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Ders Notları Çeşitli üniversitelerin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi bölümlerinin hazırlamış olduğu, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I ve II derslerinin konularını içeren ders notları Romanlar Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler, Bilgi Yayınevi. Turgut Özakman, Diriliş, Çanakkale 1915, Bilgi Yayınevi Halide Edip Adıvar, Ateşten Gömlek, Özgür Yayınları. Halide Edip Adıvar, Türkün Ateşle İmtihanı, Özgür Yayınları. Mehmet Niyazi, Çanakkale Mahşeri, Ötüken Neşriyat. Yakın Dönem Türk ve Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler Gotthard Jaeschke, Türkiye Krolonojisi (1938-1945), Türk Tarih Kurumu yayını. Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi (1918-1938), Türk Tarih Kurumu yayını. Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye'nin Yakın Tarihi (1789-1980), İmaj yayıncılık. Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Kitabevi. Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Türk Tarih Kurumu yayını Türk Milli Mücadelesi Gotthard Jaeschke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, II Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını.
Dersin İçeriği
İnkılap ve inkılapla alakalı kavramlar Türk inkılabını hazırlayan sebepler Osmanlı devletinin yıkılışı Birinci dünya savaşı Birinci dünya savaşında siyasi gelişmeler Milli mücadeleye hazırlık Milli mücadeleye hazırlık Milli mücadele dönemi TBMM nin açılışı Siyasi ve askeri gelişmeler Lozan barış antlaşması Lozan barış anlaşmasının önemi ve sonuçları Türk inkılap hareketleri Türk inkılap hareketleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İnkılap ve inkılapla alakalı kavramlarx
2Türk inkılabını hazırlayan sebeplerx
3Osmanlı devletinin yıkılışıx
4Birinci dünya savaşıx
5Birinci dünya savaşında siyasi gelişmelerx
6Milli mücadeleye hazırlıkx
7Milli mücadeleye hazırlıkx
8Ara Sınavx
9Milli mücadele dönemix
10TBMM nin açılışıx
11Siyasi ve askeri gelişmelerx
12Lozan barış antlaşmasıx
13Lozan barış anlaşmasının önemi ve sonuçlarıx
14Final Sınavx
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, III Cilt, YÖK yayını. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk / Söylev, IV Cilt, Türk Tarih Kurumu yayını. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, II Cilt, (Durmuş Yalçın vd.), Atatürk Araştırma Merkezi yayını. İlk İnkılap Tarihi Ders Notları, (Mahmut Esat Bozkurt, Recep Peker, Yusuf Kemal Tengirşek), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı yayını. Ergün Aybars, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ercan Kitabevi. İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılâp Tarihi, (Edt. Cemil Öztürk), Pegema Yayıncılık. Tuncer Baykara, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, Akademi Kitabevi. Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, (Edt. Semih Yalçın vd.), Siyasal Kitabevi. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Edt. Ayten Sezer), Siyasal Kitabevi. Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I / Kaynaklar, Siyasal Kitabevi. Toktamış Ateş, Türk Devrim Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayını. Suna Kili, Türk Devrim Tarihi, İş Bankası yayını. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, IV Cilt, Bilgi Yayınevi. Mevlüt Çelebi, Türk İnkılap Tarihi,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)95
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ154544445433445443554
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr