Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
182200901104ANAYASA HUKUK BİLGİSİZorunlu113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Anayasa hukukunun temel kavram ve kurumlarını öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr Gör. Hakan ÇAYALAN
Öğrenme Çıktıları
1Devletin varlığı, yapısı, organları ve işleyişi ve devlet ile birey arasındaki hukuki ilişkinin boyutları hakkında elde ettikleri bilgiler ışığında güncel toplumsal sorunları hukuki açıdan analiz edebilecekler
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Anayasa, anayasacılık hareketleri, anayasanın türleri ve anayasanın üstünlüğü ilkesi, siyasi iktidar, devletin tanımı, öğeleri ve biçimleri üzerinde durulmaktadır. Osmanlı- Türk anayasal gelişmeleri, 1961 ve 1982 anayasalarının yapım süreçleri ve belli başlı nitelikleri, 1982 anayasasına göre Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel nitelikleri, organları ile hak ve özgürlükler rejimi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Anayasa ve anayasa hukuku kavramları, Anayasa hukukunun gelişimi ve kaynakları
2Anayasacılık hareketleri ve anayasa yapımı, Devlet kavramı ve devlet biçimleri
3Siyasi iktidar, iktidarın kaynağı ve meşruluğu, Kuvvetler ayrılığı teorisi, Hükümet sistemleri
4Osmanlı- Türk anayasal gelişmeleri, 1921 ve 1924 Anayasaları, 1961 Anayasasının temel özellikleri, 1971-1973 değişiklikleri
51982 Anayasasının yapım süreci ve 1961 ile karşılaştırılması, 1982 Anayasasının Temel İlkeleri
61982 Anayasasının Temel Hak ve Hürriyetler Rejimi
71982 Anayasasının Temel Hak ve Hürriyetler Rejimi
8Yasama organı, yasama işlevi, TBMM üyelerinin seçimi ve hukuki statüleri
9Yasama işlemleri, TBMM’nin görev ve yetkilerİ
10Yürütme fonksiyonu ve yürütme organı
11Yürütme organının düzenleyici işlemleri
12Olağanüstü yönetim usulleri
13Yargı organı ve Anayasa yargısı
14Anayasanın değiştirilmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş: Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, Bursa, Ekin, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 27. Baskı, 2018.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi8324
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)76
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ144545454534544345444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr