Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
194404003106ÇEVRE KİMYASI VE TEKNOLOJİSİZorunlu233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Çevre Teknolojisinde çevre korunumu ilgili esasları vermek, Doğal kaynak ve sanayi atıklarının oluşumu ve özellikleri hakkında bilgilendirmek, arıtma yöntemlerinin doğru ve bilinçli uygulanmasını sağlamak, hava, su, toprak ve ses kirliliğinden bahsetmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler çevre kimyası konusunda gerekli temel bilgileri alacaklardır.
2Öğrenciler çevre kimyası konusunda gerekli temel bilgileri alacaklardır.
3Öğrenciler çevre kimyası ve teknolojisi konusunda veriler elde etmeyi ve bu sonuçlara dayanarak çevre kirliliğinde yorum yapmayı, kirliliğin nasıl kontrol edileceğini öğreneceklerdir.
4Öğrenciler çevre kimyası ve teknolojisi konusunda veriler elde etmeyi ve bu sonuçlara dayanarak çevre kirliliğinde yorum yapmayı, kirliliğin nasıl kontrol edileceğini öğreneceklerdir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
ÇEVRE KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Öğrencilere çevre kimyası, arıtım teknolojisi, atıkların geri kazanımı ve atık değerlendirilmesi konusunda teorik ve pratik bilgileri vermek amaçlanmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çevre,çevre kirliliği,kirletici faktörler
2Kirlilik tipleri (hava,su, toprak vb.)
3Atıkların sınıflandırılması ve özelliği
4Atıkların oluşturduğu kaynaklar ve içeriği
5Sanayi atıkları ve doğal kaynak atıklarının içeriği
6Atıkların çevreye etkileri; su kirlenmesi ve mekanizması
7Kirletici parametreleri ve ölçümleri
8Atıkların geri dönüşümü ve değerlendirilme yöntemleri
9Atık arıtma yöntemleri
10Hava kirliliği,emisyon faktörleri,arıtım yöntemleri,
11Koku ve gürültü kirliliği, arıtım yöntemleri
12Özel kirletici tipleri,faktörleri, arıtım yöntemleri
13Ses ve kimyasal kirlilik
14Dönem ödevinin sözlü sunumu
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Çevre Teknolojisi, Prof. Dr. Mirali S. Alosman, Seç yayın dağıtım
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı12020
Bireysel Çalışma10330
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)91
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr