Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
182001303300EVDE HASTA BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI - IIIZorunlu236
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bireylerin bütüncül yaklaşımla bakımında, temel kavram ve ilkeleri açıklama ve bunlarla ilgili teknik ve yöntemleri uygulama becerisi kazanmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğretim Görevlisi: ERKAN DURAR
Öğrenme Çıktıları
1Palyatif bakım, ve ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklama ve uygulamaları kullanma
2Ölüm kavramı ve sürecini belirtme, terminal dönemdeki yaşlıya bakım uygulamalarını ve becerilerini kullanma
3Yaşlıda akut, subakut, kronik bakım kavramlarını, ve bu bakım hizmetlerinin uygulama
4Hastaneye yatışta bireylere özel risk faktörlerini açıklama
5Kapsamlı geriatrik değerlendirmeyi öğrenme
6Seminer yapmayı öğrenme
7Vaka çalışması yapmasını öğrenme
8Grup çalışması yapmasını öğrenme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-Beslenme Gereksinimi, Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-İntestinal Boşaltım, Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-İntestinal Boşaltım, Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-Üriner Boşaltım, Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması, Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-Uyku ve Dinlenme, Temel fizyolojik insan gereksinimlerinin karşılanması-Ağrı ve Acının Giderilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Evde Bakım I
2Evde Bakım II
3Evde Bakım III
4Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme I
5Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme II
6Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme III
7Terminal Dönemde Bakım I
8Terminal Dönemde Bakım II
9ARA SINAV
10Terminal Dönemde Bakım III
11Yatağa bağımlı hasta bakımı I
12Yatağa bağımlı hasta bakımı II
13Yatağa bağımlı hasta bakımı III
14Dersin değerlendirilmesi
15Seminer sunumu
16FİNAL
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Akça A F.Temel Hemşirelik Kavramlar,İlkeler,Uygulamalar. İstanbul:Medikal Yayıncılık,2008. - Arıoğlu S. Geriatri ve Gerontoloji. Ankara: MN Medikal&Nobel Tıp Kitap Sarayı, 2006. - Karadakovan A, Aslan FE, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Ankara: Nobel Kitabevi, 2010 - Kutsal YG. Temel Geriatri. Ankara: Güneş Kitabevleri, 2007
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı14228
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14456
Takım/Grup Çalışması21020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)174
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1333333333333344444444444
ÖÇ2333333333333344444444444
ÖÇ3333333333333344444444444
ÖÇ4333333333333344444444444
ÖÇ5444444444444444444444444
ÖÇ6444444444444444444444444
ÖÇ7444444444444444444444444
ÖÇ8444444444444444444444444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr