Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162001303100NÖROLOJİK HASTALIKLAR VE BAKIMIZorunlu233
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Yaşlı bireylerde sık görülen nörolojik hastalıklar hakkında temel kavramsal bilgileri açıklama ve bu hastalıklara sahip yaşlı bireye bakım ve yaşam kalitelerinin arttırılmasına ilişkin uygulamaları açıklama ve kullanma.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. esma şahin
Öğrenme Çıktıları
1Sinir sistemi anatomisini kavrayabilir.
2Yaşlılığa bağlı nörolojik değişiklikleri tanımlayabilir.
3Sinir sitemi hastalıklarının belirtilerini tanımlayabilir.
4Sinir sitemi hastalıklarında gerekli bakım hizmeti sunabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Derse devam zorunluluğu (Asgari %70) Belirtilen kaynaklardan derse hazırlıklı gelmek. Ders ile ilgili istenilen kaynakları temin etmek.
Dersin İçeriği
Sinir Sisteminin Anatomi ve Fizyolojisi I, Sinir Sisteminn Anatomi ve Fizyolojisi II, Yaşlıda Nörolojik Değerlendirme I, Yaşlıda Nörolojik Değerlendirme II, Bilinç Düzeyi değişiklikleri Kafa İçi Basınç Artış Sendrom, Epilepsi, Serebrovasküler Hastalık, İskemik İnme Hemorajik İnme, Yaşlıda Parkinson Hastalığı ve Diğer Hareket Bozuklukları, Yaşlıda Bellek ve Bilişsel işlevler, Hafif Kognitif Bozukluk, Yaşlıda Alzheimer Hastalığı ve Diğer Demanslar I, Yaşlıda Alzheimer Hastalığı ve Diğer Demanslar II, Nöropatik Ağrı, Yaşlılığa bağlı nörolojik değişiklikler, Epilepsi, Periferik nöropatiler. Vitamin B12 eksikliği. Baş ağrıları. Multipl skleroz, kas hastalıkları, Stupor ve koma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sinir Sisteminin Anatomi ve Fizyolojisi Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
2Yaşlıda Nörolojik DeğerlendirmeSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
3Bilinç Düzeyi değişiklikleri, Kafa İçi Basınç Artış SendromuSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
4Kafa İçi Basınç Artış Sendromu, Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
5EpilepsiSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
6Serbrovasküler Hastalık İskemik İnme Hemorajik İnmeSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
7Yaşlıda Parkinson Hastalığı ve Diğer Hareket BozukluklarıSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
8Ara Sınav
9Yaşlıda Bellek ve Bilişsel işlevler Hafif Kognitif BozuklukSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
10Yaşlıda Alzheimer Hastalığı ve Diğer Demanslar ISözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
11Yaşlıda Alzheimer Hastalığı ve Diğer Demanslar IISözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
12Nöropatik Ağrı Periferik nöropatilerSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
13Stupor ve koma.Sözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
14Vitamin B12 eksikliği. Baş ağrılarıSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
15Multipl skleroz, Kas hastalıklarıSözlü Anlatım Power point sunumu Soru-yanıt, Tartışma
16Yarıyıl sonu sınavları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Karadakovan A, Aslan FE, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Ankara: Nobel Kitabevi -Kutsal YG. Temel Geriatri. Ankara: Güneş Kitabevleri, - İŞCİ, Necmettin, "Yaşlılarda Norölojik Hastalıklar Ders notları" -Arıoğlu S, Geriatri ve gerontoloji,nobel yayınevi -Kutsal Y G,Temel Geriatri,güneş kitabevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz111
Derse Katılım14228
Tartışma414
Soru-Yanıt414
Seminer14228
Bireysel Çalışma3515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Performans212
Ev Ödevi111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
ÖÇ1                        
ÖÇ2    5                   
ÖÇ3      5 5     5         
ÖÇ4         5   5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr