Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
162200201102TERMİNOLOJİZorunlu113
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Mesleki terminolojinin öğretilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ayşegül ÇOBAN
Öğrenme Çıktıları
1Mesleki olarak sık kullanılan terimler, özel mesleki terimler, mesleki iletişim
2Mesleki olarak sık kullanılan terimler, özel mesleki terimler, mesleki iletişim
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mesleki olarak sık kullanılan terimler, özel mesleki terimler, mesleki iletişim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Terim, terminoloji ve latin harflerinin söylenişi
2Düzlemler
3Pozisyon belirtilmesinde kullanılan yön ve yer belirten terimler
4Hareketle ilgili genel anatomik terimler
5Anatomi terminolojisinde kullanılan ön ekler
6Anatomi terminolojisinde kullanılan son ekler
7Ara Sınav
8Terimlerde küçültme, derecelendirme, zaman, yön gösteren, çoğul yapan ekler
9Anatomik bölgelerle ilgili kısaltmalar
10Veteriner terminolojik ifadeler (Hareket, Solunum Sistemi) ve Türkçe karşılıkları
11Veteriner terrminolojik ifadeler (Dolaşım, Sindirim Sistemi) ve Türkçe karşılıkları
12Veteriner terminolojik ifadeler ( Boşaltım ve Üreme Organları Sistemi) ve Türkçe karşılıkları
13Veteriner terminolojik terimler (Sinir Sistemi, Hematoloji, İlaç Bilimi Terimleri)ve Türkçe karşılıkları
14 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
"Veteriner Terminoloji "Kitabı, Prof. Dr. Kadir Arslan, Kars/2017
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)82
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ133333333323333 
ÖÇ2               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr