Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900000113TÜRK DİLİ - I Zorunlu112
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciye dili kullanma becerisi kazandırmak ve gündelik hayatta karşılaşacağı iletişim problemlerinde dil, kültür ve edebiyat bilgisini kullanabilme yetisini sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Okt. Dinçer ÖZTÜRK
Öğrenme Çıktıları
1Türk dilinin kurallarını öğrenir.
2Her alana ilişkin genel ve özel konulu bilgi kaynaklarını tür ve içerik olarak tanıma
3Mesleki terminolojiye hâkim olur ve yorum gücü kazanır.
4İnsan ilişkilerinde üstün özelliklere sahip olur ve sosyal ilişkileri olumlu düzeyde yürütür.
5Hitabeti güçlenir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dil kavramı, tanımı ve özellikleri Kültür, Dil, Medeniyet ilişkisi ve yorumlanması Türk Dil Tarihi - Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları Yazım kuralları Noktalama işaretleri Yazım ve noktalama ile ilgili uygulamalar Türkçenin ses bilgisi ve uygulamaları Ara sınav Kelime bilgisi Cümle bilgisi Kelime ve cümle bilgisi uygulamaları Kompozisyonla ilgili genel bilgiler Kompozisyon yazımında kullanılacak plan ve uygulamaları Kompozisyonda anlatım teknikleri ve uygulamaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dil kavramı, tanımı ve özellikleri x
2Kültür, Dil, Medeniyet ilişkisi ve yorumlanması x
3Türk Dil Tarihi - Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları x
4Yazım kuralları x
5Noktalama işaretleri x
6Yazım ve noktalama ile ilgili uygulamalar x
7Türkçenin ses bilgisi ve uygulamaları x
8Ara sınav x
9Kelime bilgisi x
10Cümle bilgisi x
11Kelime ve cümle bilgisi uygulamaları x
12Kompozisyonla ilgili genel bilgiler x
13Kompozisyon yazımında kullanılacak plan ve uygulamaları x
14Kompozisyonda anlatım teknikleri ve uygulamaları x
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yakup Karasoy vd. Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Akçağ, Ankara 2004. Zeynep Korkmaz, Türk Dili Grameri, TDK, Ankara 2004. Tuncer Gülensoy, Türkçe El Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara 2000 Zeynep Korkmaz vd. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, YÖK, Ankara 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14114
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14114
Ev Ödevi4312
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)57
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1333      3      
ÖÇ2333      3      
ÖÇ3433      3      
ÖÇ4343      3      
ÖÇ5333      3      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr