Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900000205MESLEKİ YABANCI DİL-IIZorunlu242
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye; temel mesleki kavram ve tanımları ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Alper GÜLBE
Öğrenme Çıktıları
1Kod yazım öğeleri, mesaj ve hata kodları hakkında yabancı dilde bilgiye sahip olmak ve bu konulardaki terim ve kavramları yabancı dilde kullanmak.
2Web tarayıcıları, veritabanlarıi grafik ve çoklu ortam hakkında yabancı dilde bilgiye sahip olmak ve bu konulardaki terim ve kavramları yabancı dilde kullanmak.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. MESLEKİ KONULARDA YAZILI VE SÖZLÜ İLETİŞİM KURMA 2. MESAJ VE HATA KODLARI, İŞLETİM SİSTEMLERİ (Derleyici hataları, Dilsel hatalar, İlişkilendirme (linkler) hataları, Hata kodları ve karşılık geldiği mesajlar, işletim sistemi ve yaygın uygulama programları kurulum aşamaları) 3. WEB TARAYICILARI 4. ARAMA MOTORLARI 5. VERİ TABANLARI (Veri tabanları, Tablolama sistemleri, Grafik ve çoklu ortam kavramları)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mesleki konularda yazılıiletişim kurmax
2Mesleki konularda sözlü iletişim kurmax
3Kod Yazım Öğelerix
4Kod Yazım Öğelerix
5Mesaj ve Hata Kodlarıx
6Web Tarayıcılarıx
7Web Tarayıcılarıx
8Arama motorlarıx
9Veritabanı Kavramlarıx
10Veritabanı Kavramlarıx
11Grafik ve Çoklu Ortamx
12Grafik ve Çoklu Ortamx
13Grafik ve Çoklu Ortamx
14Grafik ve Çoklu Ortamx
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Computer English, Martin Eayrs, Pearson Education Ltd, Essex, 2008. Infotech English for Computer Users, Santiago Remacha Esteras, Cambridge University Press, Cambridge, 2008
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1  3      5 
ÖÇ2  3      5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr