Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3303001103WEB TASARIMININ TEMELLERİZorunlu123
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenci; WEB projesi için HTML işlemlerini yapma yeterlikleri kazandırılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Metehan GÜNDE
Öğrenme Çıktıları
1Metin biçimlendirme etiketlerini kullanarak metin biçimlendirir, sayfalar arasında bağlantı kurar, tablolar oluşturur.
2Web sayfaları için form, çerçeve oluşturur, çoklu ortam ekler.
3Stil şablonu yapısını oluşturur, kullanır, menü yapar.
4Tarayıcı sorunlarını ve çözümlerini belirler.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. İNTERNET VE WEB TANIMLARI (İnternet ortamı ve WEB tasarımı, WEB tarayıcılar, Web Sunucular, Arama motorları, WEB tasarımı) 2. HTML TEMEL ETİKETLERİ (HTML yapısı, Temel etiketler, Listeleme etiketleri) 3. METİN VE GÖRÜNÜM ETİKETLERİ (Metin düzenleme etiketleri, Görünüm düzenleme etiketleri) 4. BAĞLANTI (KÖPRÜ) OLUŞTURMA (Sayfa içi bağlantı oluşturma, Sayfa dışı bağlantı oluşturma, Sayfanın bir bölgesine bağlantı oluşturmak, E-posta adresine bağlantı oluşturma) 5. TABLO İŞLEMLERİ (TR, TD, Border, TH, Width, Height, Colspan, Rowspan, Cellspacing, Cellpadding) 6. FORMLAR (Form özellikleri, Form nesneleri, Form nesneleri eventlerine kod yazmak) 7. ÇERÇEVELER (Çerçeve türleri, frameset, frame, noframes, iframe) 8. ÇOKLU ORTAM (Çoklu ortam araçları, Resim ekleme, Ses araçları ekleme, Video ekleme, Animasyon ve görsel efektler) 9. STİL ŞABLONU(CSS) TEMELLERİ (CSS’in yapısı, CSS kullanım alanları, CSS birimleri, CSS kısaltma İşlemleri) 10. STİL ŞABLONU(CSS) ÖZELLİKLERİ (Zemin özellikleri, Font özellikleri, Metin kutusu özellikleri, Tablo özellikleri, Pozisyon özellikleri, Liste özellikleri) 11. STİL ŞABLONU(CSS) MENÜ İŞLEMLERİ (Sekmeli(Tab) menü yapımı, Dikey menü yapımı, Yatay menü yapımı, Dikey açılır menü, Yatay açılır menü, Resimli menüler) 12. TARAYICI SORUNLARI (Tarayıcı çeşitleri, CSS hata ayıklama yöntemleri, Var olan hata çözümleri, WWW Konsorsiyumu)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İNTERNET VE WEB TANIMLARI İnternet ortamı ve WEB tasarımı, WEB tarayıcılar, Web Sunucular, Arama motorları, WEB tasarımıx
2HTML TEMEL ETİKETLERİ HTML yapısı, Temel etiketlerx
3HTML TEMEL ETİKETLERİ Listeleme etiketlerix
4METİN VE GÖRÜNÜM ETİKETLERİ Metin düzenleme etiketleri, Görünüm düzenleme etiketlerix
5BAĞLANTI (KÖPRÜ) OLUŞTURMA Sayfa içi bağlantı oluşturma, Sayfa dışı bağlantı oluşturma, Sayfanın bir bölgesine bağlantı oluşturmak, E-posta adresine bağlantı oluşturmax
6TABLO İŞLEMLERİ TR, TD, Border, TH, Width, Height, Colspan, Rowspan, Cellspacing, Cellpaddingx
7FORMLAR Form özellikleri, Form nesneleri, Form nesneleri eventlerine kod yazmakx
8ÇERÇEVELER Çerçeve türleri, frameset, frame, noframes, iframex
9ÇOKLU ORTAM Çoklu ortam araçları, Resim eklemex
10ÇOKLU ORTAM Ses araçları ekleme, Video ekleme, Animasyon ve görsel efektlerx
11STİL ŞABLONU(CSS) TEMELLERİ CSS’in yapısı, CSS kullanım alanları, CSS birimleri, CSS kısaltma İşlemlerix
12STİL ŞABLONU(CSS) ÖZELLİKLERİ Zemin özellikleri, Font özellikleri, Metin kutusu özellikleri, Tablo özellikleri, Pozisyon özellikleri, Liste özelliklerix
13STİL ŞABLONU(CSS) MENÜ İŞLEMLERİ Sekmeli menü yapımı, Dikey menü yapımı, Yatay menü yapımı, Dikey açılır menü, Yatay açılır menü, Resimli menülerx
14TARAYICI SORUNLARI Tarayıcı çeşitleri, CSS hata ayıklama yöntemleri, Var olan hata çözümleri, WWW Konsorsiyumux
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
A'dan Z'ye CSS HTML 5, XHTML, CSS2, CSS3, Rıza ÇELİK, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010. HTML 5 ve CSS 3, Ertuğrul HASKAN, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ13 3 2 2    
ÖÇ23 3 2 2    
ÖÇ33 3 2 2    
ÖÇ4333   2    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr