Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3303004203NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-IIZorunlu246
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye; nesne tabanlı bir dil kullanarak program yazımı ile ilgili yeterlikleri kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ayhan ZENGİNERLER
Öğrenme Çıktıları
1NTP editörünü kurar ve ayarlarını yapar.
2NTP editörünü kurar ve ayarlarını yapar.
3Kontrol nesnelerini, dizileri ve operatörleri kullanarak program yazar.
4Kontrol nesnelerini, dizileri ve operatörleri kullanarak program yazar.
5Karar yapıları ve döngüleri kullanarak program yazar.
6Karar yapıları ve döngüleri kullanarak program yazar.
7Sınıf ve nesneleri, bunların miras ve çok biçimlik özelliklerini kullanarak program yazar, kural dışı durumları işler.
8Sınıf ve nesneleri, bunların miras ve çok biçimlik özelliklerini kullanarak program yazar, kural dışı durumları işler.
9Veritiplerini, MDI formaları ve veritabanı kullanArak program yazar.
10Veritiplerini, MDI formaları ve veritabanı kullanArak program yazar.
11Veri erişim işlemlerini yapar.
12Veri erişim işlemlerini yapar.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. NESNE TABANLI PROGRAMLAMA EDİTÖRÜ (Kullanım alanları ve günümüzdeki durumu, Programın kurulumu) 2. NESNE TABANLI PROGRAMLAMA EDİTÖRÜ ARAYÜZÜ (Editörün çalışma ortamı, Başlangıç sayfası (start page), Menüler, Çözüm tarayıcısı (solution explorer) paneli, Araçlar (toolbox) paneli, Özellikler (properties) paneli, Yardım (help) kullanımı) 3. NESNE TABANLI PROGRAMLAMA EDİTÖRÜ İLE İŞLETİM SİSTEMİ TABANLI PROGRAMLAMA (Kontroller, Form, Buton, TextBox (metin kutusu), Label (etiket), ComboBox (karma kutu),ListBox (liste menüsü), Özellikler, metotlar, olaylar, Özellikler, Değişken, sabit tanımları, )Veri tipleri 4. OPERATÖRLER (Aritmetiksel operatörler, Karşılaştırma operatörleri, String operatörleri) 5. DİZİLER 6. KARAR YAPILARI (Karar yapıları: if, else, select, case, koşul operatörü) 7. DÖNGÜLER (For, While, Do While, İçiçe döngüler) 8. FONKSİYONLAR VE YORDAMLAR (String fonksiyonları, Matematiksel fonksiyonlar, Tarih ve zaman fonksiyonları) 9. Sınıf ve Nesneler 10. Miras(türeme) ve Çok Biçimlilik 11. Kural Dışı Durum İşleme 12. VERİ TİPLERİ ÜZERİNE İLERİ BAKIŞ (Değer veri tipleri, Referans veri tipleri, Organizasyon yapısı, Değerle ve Referansla) 13. İŞLETİM SİSTEMİ PROGRAMLAMA KONTROLLERİ (Form nesnesi, Form kontrolleri, Listeleme kontrolleri, Resim kontrolleri, Düzenleme kontrolleri, Zaman ve tarih kontrolleri) 14. MENÜ TASARIMI VE MDI FORMLAR (Menü tasarımı, Araç çubuğu (ToolBar) tasarımı, Bilgi mesajı (ToolTip) tasarımı, Durum çubuğu (StatusBar) tasarımı, MDI formlar) 15. VERİTABANI İŞLEMLERİ (Veritabanına bağlanma, OleDbCommand sınıfı, OleDbDataReader sınıfı, OleDbDataAdapter, DataSet, DataTable, DataRow ve DataColumn sınıfları) 16. ETKİLEŞİMLİ VERİ NESNESİ (ADO.NET) İLE VERİYE ERİŞİM (Veri bağlantılı kontroller, Connected ve Disconnected uygulamalar geliştirme)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1NESNE TABANLI PROGRAMLAMA EDİTÖRÜ Kullanım alanları ve günümüzdeki durumu, Programın kurulumu NESNE TABANLI PROGRAMLAMA EDİTÖRÜ ARAYÜZÜ Editörün çalışma ortamı, Başlangıç sayfası (start page), Menüler, Çözüm tarayıcısı (solution explorer) paneli, Araçlar (toolbox) paneli, Özellikler (properties) paneli, Yardım (help) kullanımıX
2NESNE TABANLI PROGRAMLAMA EDİTÖRÜ İLE İŞLETİM SİSTEMİ TABANLI PROGRAMLAMA Kontroller, Form, Buton, TextBox (metin kutusu), Label (etiket), ComboBox (karma kutu),ListBox (liste menüsü), Özellikler, metotlar, olaylar, Özellikler, Değişken, sabit tanımları, Veri tipleriX
3OPERATÖRLER Aritmetiksel operatörler, Karşılaştırma operatörleri, String operatörleri DİZİLERX
4KARAR YAPILARI Karar yapıları: if, else, select, case, koşul operatörüX
5DÖNGÜLER For, While, Do While, İçiçe döngülerX
6FONKSİYONLAR VE YORDAMLAR String fonksiyonları, Matematiksel fonksiyonlar, Tarih ve zaman fonksiyonlarıX
7Sınıf ve Nesneler Miras(türeme) ve Çok BiçimlilikX
8Kural Dışı Durum İşleme X
9VERİ TİPLERİ ÜZERİNE İLERİ BAKIŞ Değer veri tipleri, Referans veri tipleriX
10VERİ TİPLERİ ÜZERİNE İLERİ BAKIŞ Organizasyon yapısı, Değer ve ReferansX
11İŞLETİM SİSTEMİ PROGRAMLAMA KONTROLLERİ Form nesnesi, Form kontrolleri, Listeleme kontrolleri, Resim kontrolleri, Düzenleme kontrolleri, Zaman ve tarih kontrolleriX
12MENÜ TASARIMI VE MDI FORMLAR Menü tasarımı, Araç çubuğu (ToolBar) tasarımı, Bilgi mesajı (ToolTip) tasarımı, Durum çubuğu (StatusBar) tasarımı, MDI formlarX
13VERİTABANI İŞLEMLERİ Veritabanına bağlanma, OleDbCommand sınıfı, OleDbDataReader sınıfı, OleDbDataAdapter, DataSet, DataTable, DataRow ve DataColumn sınıflarıX
14ETKİLEŞİMLİ VERİ NESNESİ (ADO.NET) İLE VERİYE ERİŞİM Veri bağlantılı kontroller, Connected ve Disconnected uygulamalar geliştirmeX
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Adım Adım Visual C# 2010, John SHARP, Arkadaş Yayınları, İstanbul, 2011.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik111
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)176
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ13 3  5     
ÖÇ23 3  5     
ÖÇ33 3  5     
ÖÇ43 3  5     
ÖÇ53 3  5     
ÖÇ63 3  5     
ÖÇ7           
ÖÇ8           
ÖÇ9           
ÖÇ10           
ÖÇ11           
ÖÇ12           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr