Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3303004202İNTERNET PROGRAMCILIĞI-IIZorunlu245
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenci; internet ortamında çalışabilen, veritabanı ve web servislerini kullanabilen web programları yazma yeterlikleri kazandırılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Alper GÜLBE
Öğrenme Çıktıları
1Web tabanlı programlama için gerekli yazılımları kurup ve test edebilecektir.
2Web programlama dilinin temel komutlarını; değişkenler, sabitler, operatörler, karar kontrol deyimleri, döngü deyimleri, hazır fonksiyonları ve kendi tanımladığı fonksiyonları dizi, nesneler ve dosya işleme komutlarını kullanarak web sayfası hazırlayabilecektir.
3Web form oluşturabilecektir ve formlar arasında veri aktarabilecektir.
4Veritabanına bağlantı kurup veritabanı işlemleri yapabilecektir.
5XML uygulaması yapabilecektir.
6Web servislerini kullanabilecektir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Bu ders için Microsoft C#.NET (ASP.NET) ve Microsoft SQL Server kullanılır.
Dersin İçeriği
Web sunucusu için yazılım kurulumu, Dilin yazım kuralları, Uygulamayı Web sunucusunda yayınlama, Değişkenler ve Sabitler, Operatörler ve işlem önceliği, Karar kontrol deyimleri, Döngü kontrol deyimleri, Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, Hazır fonksiyonlar, Dizi işlemleri, Dosya işlemleri, Web formları, Sayfalar arası veri aktarımı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Web sunucu için yazılım kurulumları ve yayınlamax
2Değişkenler ve sabitler, operatörler ve işlem önceliğix
3Karar kontrol deyimleri, döngü kontrol deyimlerix
4Kullanıcı tanımlı fonksiyonlarx
5Hazır fonksiyonlarx
6Dizi işlemlerix
7Dosya işlemlerix
8Web formlarıx
9Web formlarıx
10Sayfalar arası veri aktarımıx
11Veritabanı bağlantısıx
12Veritabanı işlemlerix
13XML uygulamalarıx
14Web servislerix
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Visual Studio 2010 Eşliğinde ASP .NET 4.0 İle Web Programcılığının Temelleri, Memik Yanık, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011. Yazılımcılar için SQL Server 2008 R2 & Veritabanı Programlama, Yaşar GÖZÜDELİ, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011. Microsoft® ASP.NET 4Step by Step, George SHEPHERD, Microsoft Press, Washington, 2010. Adım Adım Microsoft ASP.NET, G. Andrew DUTHIE, Arkadaş Yayınları, Ankara, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik111
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi2714
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)145
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ135     3   
ÖÇ255     3   
ÖÇ345     3   
ÖÇ455     3   
ÖÇ535     3   
ÖÇ655     3   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr