Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3303003102İNTERNET PROGRAMCILIĞI-IZorunlu235
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenci; Internet ortamında çalışabilen açık kaynak kodlu programlar yazma yeterlikleri kazandırılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Metehan Günde
Öğrenme Çıktıları
1Web programlama için gerekli programları kurar ve test eder.
2Program içinde değişken, sabit, operatör, karar kontrol ve döngü kontrol deyimlerini kullanır.
3Hazır fonksiyonları kullanır, kendi ihtiyacına göre fonksiyon yazar, dizi, nesne, dosya işlemleri yapar.
4Form uygulamaları geliştirir, sayfalar arasında veri aktarır, veritabanı üzerinde sorgulama yapar.
5XML sayfaları ve web servisleri oluşturur.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Bu ders için Microsoft C# (ASP.NET ) ve Microsoft SQL Server kullanılır.
Dersin İçeriği
1. UYGULAMA YAZILIMLARI (WEB sunucusu, Script dili ve özellikleri, Veri tabanı, Editör çeşitleri) 2. UYGULAMA GELİŞTİRME (Dilin genel yazım kuralları, Uygulamayı WEB sunucusunda yayımlama) 3. DEĞİŞKENLER VE SABİTLER (Değişkenler, Veri tipleri, Değişkenlere değer atama, Değişken isimlendirme kuralları, Değişken kapsama alanı, Sabitler, Sabit tanımlama) 4. OPERATÖRLER (Matematiksel operatörler, String operatörleri, Atama operatörleri, Mantıksal operatörler, Karşılaştırma operatörleri, Bit işlem operatörleri, Azaltma artırma operatörleri, İşlem önceliği) 5. KARAR YAPILARI (if, else, wwitch, üçlü koşul) 6. DÖNGÜLER (For, While, Do While, Foreach, break, continue) 7. FONKSİYONLAR (Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, Geriye değer döndüren fonksiyonlar, Geriye değer döndürmeyen fonksiyonlar) 8. HAZIR FONKSİYONLAR (Fonksiyonlar ve parametreleri, Matematiksel fonksiyonlar, Karakter fonksiyonlar, Veritabanı fonksiyonları, Diğer hazır fonksiyonlar) 9. DİZİLER VE NESNELER 10. DOSYALAMA (Dosyalama işlemleri, Dizin işlemleri) 11. FORM UYGULAMALARI (Formun yapısı, WEB formlardan bilgi almak, Get metodu, Post metodu, WEB form elemanları) 12. SAYFALAR ARASI VERİ AKTARIM YÖNTEMLERİ (WEB formlardan veri almak ve göndermek, Sunucu çevre değişkenleri, Oturum değişkenleri, Çerezler) 13. VERİTABANI İŞLEMLERİ (Veritabanı bağlantısı, SQL dilini kullanarak tablolar üzerinde işlemler yapma) 14. XML (XML belgelerinin yapısı, XML belgesini Script dili ile okumak, XML belgesine Script dili ile veri eklemek) 15. WEB SERVİSLERİ (WEB servislerinin yapısı, WEB servisi standartları, WSDL, SOAP, UDDI)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1UYGULAMA YAZILIMLARI WEB sunucusu, Script dili ve özellikleri, Veri tabanı, Editör çeşitleri
2UYGULAMA GELİŞTİRME Dilin genel yazım kuralları, Uygulamayı WEB sunucusunda yayımlama
3DEĞİŞKENLER, SABİTLER, OPERATÖRLER
4KARAR YAPILARI if, else, wwitch, üçlü koşul
5DÖNGÜLER for, while, do while, foreach, break, continue
6FONKSİYONLAR Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, Geriye değer döndüren fonksiyonlar, Geriye değer döndürmeyen fonksiyonlar
7HAZIR FONKSİYONLAR Fonksiyonlar ve parametreleri, Matematiksel fonksiyonlar, Karakter fonksiyonlar, Veritabanı fonksiyonları, Diğer hazır fonksiyonlar
8DİZİLER VE NESNELER
9DOSYALAMA Dosyalama işlemleri, Dizin işlemleri
10FORM UYGULAMALARI Formun yapısı, WEB formlardan bilgi almak, Get metodu, Post metodu, WEB form elemanları
11SAYFALAR ARASI VERİ AKTARIM YÖNTEMLERİ WEB formlardan veri almak ve göndermek, Sunucu çevre değişkenleri, Oturum değişkenleri, Çerezler
12VERİTABANI İŞLEMLERİ Veritabanı bağlantısı, SQL dilini kullanarak tablolar üzerinde işlemler yapma
13XML XML belgelerinin yapısı, XML belgesini Script dili ile okumak, XML belgesine Script dili ile veri eklemek
14WEB SERVİSLERİ WEB servislerinin yapısı, WEB servisi standartları, WSDL, SOAP, UDDI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Visual Studio 2010 Eşliğinde ASP .NET 4.0 İle Web Programcılığının Temelleri, Memik Yanık, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011. Yazılımcılar için SQL Server 2008 R2 ve Veritabanı Programlama, Yaşar GÖZÜDELİ, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011. Microsoft® ASP.NET 4Step by Step, George SHEPHERD, Microsoft Press, Washington, 2010. Adım Adım Microsoft ASP.NET, G. Andrew DUTHIE, Arkadaş Yayınları, Ankara, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik111
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)140
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ134         
ÖÇ233         
ÖÇ333         
ÖÇ434         
ÖÇ534         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr