Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3303003201GÖRSEL PROGRAMLAMA-IIZorunlu234
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin, görsel programlama ile veritabanı uygulamaları geliştirerek, uygulama dağıtım paketleri hazırlama ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Alper GÜLBE
Öğrenme Çıktıları
1Yerel veritabanına bağlanıp verileri filtreleyerek listeler, günceller, ekler, siler.
2Uzak veritabanına bağlanıp verileri listeler, günceller, ekler, siler ve basit sorgular yapar.
3İstatiksel sorgulamalar yapar, grafikler elde eder, raporlama yapar.
4Bileşen ekler ve kendi bileşenini oluşturur.
5Yardım dosyaları hazırlar, yazdığı program ve veritabanı için kurulum seti hazırlar.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Bu derste programlama ortamı olarak Microsoft Visual C# ve veritabanı yazılımı olarak Microsoft SQL Server kullanılır. Bu amaçla bu ürünlerin ücretsiz son Express sürümlerini http://www.microsoft.com/express adresinden edinebilirsiniz.
Dersin İçeriği
1. YEREL VERİ TABANINA BAĞLANMAK VE VERİLERİ LİSTELEMEK 2. VERİ GÜNCELLEMEK, EKLEMEK VE SİLMEK 3. İSTENİLEN KAYDA ULAŞMAK VE VERİLERİ FİLTRELEMEK 4. UZAK VERİTABANINA BAĞLANMAK VE VERİLERİ LİSTELEMEK 5. VERİ GÜNCELLEMEK, EKLEMEK VE SİLMEK 6. BASİT SORGULAMALAR YAPMAK 7. İSTATİSTİKSEL SORGULAMALAR YAPMAK 8. VERİTABANINDAN GRAFİKLER ELDE ETMEK 9. VERİTABANINDAN RAPORLAMA YAPMAK 10. BİLEŞEN OLUŞTURMAK VE EKLEMEK 11. YARDIM DOSYALARI HAZIRLAMAK 12. VERİTABANI KURULUM SETİ HAZIRLAMAK 13. PROGRAM KURULUM SETİ HAZIRLAMAK
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yerel veri tabanına bağlanmak ve verileri listelemek1
2Yerel veritabanında verileri işlemek1
3Yerel veritabanında istenilen kayda / kayıtlara ulaşmak1
4Uzak veritabanına bağlanmak ve verileri listelemek1
5Uzak veritabanında verileri işlemek1
6Basit sorgulamalar yapmak1
7İstatistiksel sorgulamalar yapmak1
8Veritabanından grafikler elde etmek1
9Veritabanından raporlama yapmak1
10Veritabanından raporlama yapmak1
11Bileşen oluşturmak ve eklemek1
12Yardım dosyaları hazırlamak1
13Veritabanı kurulum seti hazırlamak1
14Program kurulum seti hazırlamak1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Adım Adım Microsoft VisualC# 2010, John SHARP, Arkadaş Yayınları, İstanbul, 2011. Yazılımcılar için SQL Server 2008 R2 ve Veritabanı Programlama, Yaşar GÖZÜDELİ, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2011.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik111
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ13 3   3   5
ÖÇ23 3   3   5
ÖÇ33 3   3   5
ÖÇ43 3   3   5
ÖÇ53 3   3   5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr