Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3303001102PROGRAMLAMA TEMELLERİZorunlu116
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin, programlama temelleri ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Alper GÜLBE
Öğrenme Çıktıları
1Algoritma tasarlar ve akış diyagramları ile çalışır.
2Program yazmaya hazırlık yapar, değişken ve sabit kullanır.
3Giriş-çıkış işlemlerini yapar, operatörleri kullanır.
4Karar kontrol ve döngü kontrol deyimlerini kullanır.
5Tek ve çok boyutlu dizileri kullanır.
6Değer döndüren ve değer döndürmeyen alt programları kullanır.
7Sıralı ve rastgele erişimli dosyaları kullanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Bu derste programlama için C++ dili kullanılır. Ücretsiz bir ürün olan Bloodshed DevC++ tavsiye edilir. Programın son sürümü http://www.bloodshed.net/devcpp.html adresinden indirilebilir.
Dersin İçeriği
1. ALGORİTMA 2. AKIŞ DİYAGRAMI 3. PROGRAMLAMA ARAÇLARI 4. DEĞİŞKENLER VE SABİTLER 5. GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ 6. OPERATÖRLER 7. KARAR YAPILARI 8. DÖNGÜ KONTROLLERİ 9. TEK BOYUTLU DİZİLER 10. ÇOK BOYUTLU DİZİLER 11. DEĞER DÖNDÜRMEYEN ALT PROGRAMLAR 12. DEĞER DÖNDÜREN ALT PROGRAMLAR 13. SIRALI DOSYALAR 14. RASTGELE ERİŞİMLİ DOSYALAR
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Algoritma1
2Akış Diyagramı1
3Programlama Araçları, Değişkenler ve Sabit1
4Giriş-Çıkış İşlemleri, Operatörler1
5Karar Yapıları1
6Döngü Kontrolleri 1
7Döngü Kontrolleri 1
8Tek Boyutlu Diziler 1
9Çok Boyutlu Diziler 1
10Değer Döndürmeyen Alt Programlar 1
11Değer Döndüren Alt Programlar 1
12Değer Döndüren Alt Programlar1
13Sıralı Dosyalar1
14Rastgele Erişimli Dosyalar1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dr. Fahri VATANSEVER, Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Seçkin Yayınevi,İstanbul, 2009. Rifat ÇÖLKESEN, Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları, Papatya Yayıncılık, İstanbul, 2011.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Uygulama/Pratik10330
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)167
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ15 5   3   5
ÖÇ25 5   3   5
ÖÇ35 5   3   5
ÖÇ45 5   3   5
ÖÇ55 5   3   5
ÖÇ65 5   3   5
ÖÇ75 5   3   5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr