Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
990000.082MATEMATİKZorunlu114
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS
Öğrenme Çıktıları
1 SAYILAR VE KÜMELER İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ MESLEĞİNDE UYGULAMAK.
2 MESLEĞİNDE DİZİLER İLE İLGİLİ UYGULAMALAR YAPMAK.
3 MESLEĞİNDE FONKSİYONLARLA İLGİLİ UYGULAMALAR YAPMAK.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bölüm –1 : SAYILAR 1.1. Sayı Kümeleri 1.2. Sayılar ile İlgili Bazı Tanımlar 1.3. Rasyonel Sayılar 1.4. Ondalıklı Sayılar 1.5. Reel Sayılar 1.6. Mutlak Değer 1.7. Üslü Sayılar 1.8. Köklü Sayılar Bölüm –2 : CEBİR 2.1. Oran ve Orantı 2.2. Yüzde Hesabı 2.3. Polinomlar 2.4. Özdeşlikler Çarpanlara Ayırma ve Sadeleştirme Bölüm –3 : DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 3.1. Birinci Dereceden Denklemler 3.2. II. Dereceden Denklemler 3.3. III. Dereceden Denklemler 3.4. Eşitsizlikler Bölüm – 4 : KÜMELER 4.1. Kümeler Bölüm – 5 : FONKSİYONLAR 5.1. Sıralı İkili, Kartezyen Çarpımı, Bağıntı 5.2. Fonksiyonlar Bölüm – 6 : LOGARİTMA 6.1. Logaritma Bölüm – 7 : TRİGONOMETRİ 7.1. Dik Üçgende Trigonometrik Oranlar 7.2. Trigonometrik Fonksiyonlar 7.3. Trigonometrik Özdeşlikler 7.4. Üçgende Trigonometrik Teoremler 7.5. Trigonometrik Denklemler Bölüm – 8: ANALİTİK GEOMETRİ 8.1. Analitik Geometri Bölüm – 9: DİZİLER 9.1. Toplam ve Çarpım Sembolleri 9.2. Diziler 9.3. Dizilerde Limit 9.4. Seriler Bölüm – 10: FONKSİYONLAR II 10.1. Birinci Dereceden Fonksiyonlar 10.2. İkinci Dereceden Fonksiyonlar 10.3. Üstel Fonksiyon ve Logaritma Fonksiyonu 10.4. Parçalı Fonksiyonlar 10.5. Mutlak Değer Fonksiyonu 10.6. İşaret (Signum) Fonksiyonu 10.7. Tam Değer Fonksiyonu 10.8. Fonksiyonlarda Limit 10.9. Süreklilik Bölüm – 11: TÜREV 11.1. Türev 11.2. Türev Alma Kuralları Bölüm – 12: TÜREVİN UYGULAMALARI 12.1. Türevin Geometrik Yorumu 12.2. Birinci ve İkinci Türevin Yorumu 12.3. İkinci Türevin Yorumu Bölüm – 13: BELİRSİZ İNTEGRAL 13.1. Belirsiz İntegral Bölüm – 14: BELİRLİ İNTEGRAL 14.1. Belirli İntegral 14.2. Riemann İntegral Tanımı Bölüm – 15: LİNEER CEBİR 15.1. Vektör 15.2. Vektör Uzayı 15.3. Matris 15.4. Determinant 15.5. Lineer Denklem Sistemleri Bölüm – 16: DOĞRUNUN ANALİTİĞİ (Bölüm-8 Analitik Geometri ile birleştirilecektir.) *****Bölüm – 17: PROBLEMLER 16.1. Sayı Problemleri 16.2. Kesir Problemleri 16.3. Yaş Problemleri 16.4. İşçi – Havuz Problemleri 16.5. Karışım Problemleri 16.6. Hareket Problemleri *****Bölüm – 18: GEOMETRİ ***** Normal program / müfredat kapsamına dahil olmayıp ; dönem içerisinde uygun ve yeterli zaman kalması durumunda işlenmesi değerlendirilecektir. Genel Not: Yukarıdaki ders programı / müfredat kapsamında tanımlanan konular, dersin işlenişine ve ilerleyişine göre değişiklikler gösterebilecek, ayrıca işlenen konularda eksiltmeler ya da ilaveler de olabilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kümeler ve sayılar
2Sayılarla ilgili işlemler ve sayı sistemleri
3Diziler ve sayı dizilerinde dört işlemler
4Aritmet,k ve geometrik diziler
5Fonksiyonlarda temel işlemler
6Fonksiyon çeşitleri ve grafikler
7Üstel fonksiyonlar
8Logaritma
9İistatistik ve kavramlar
10İistatistik ve kavramlar
11Denklem kavramı
12Eşitsizlik kavramı
13Türev
14Fonksiyon grafikleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Temel Matematik, Cilt-I, Prof. Dr. Mahmut Kartal, Prof. Dr. Yalçın Karagöz, Dr. Öğr. Üyesi Zafer Kartal, Nobel - Temel Matematik, Cilt-II, Prof. Dr. Mahmut Kartal, Prof. Dr. Yalçın Karagöz, Yrd. Doç. Dr. Üyesi Zafer Kartal, Nobel - Temel ve Genel Matematik, Sıddık Arslan, Nobel - Genel Matematik 1, Prof. Dr. A.Sinan Çevik, Öğr.Gör. Engin Bozacı, Nobel - Temel Matematik, Teoman Gülseven, D&R Yayınları - Technical Math for Dummies, by Barry Schoenborn and Bradley Simkins, Wiley - Mathematics for the Physical Sciences, Leslie Copley, De-Gruyter (Yalnızca araştırma amaçlıdır ders kitabı değildir.) - Discrete Mathematics and Its Applications, Kenneth H.Rosen, McGrawHill (Yalnızca araştırma amaçlıdır ders kitabı değildir.) - GENEL MATEMATİK 1, Prof. Dr. Mustafa BALCI, Palme Yayıncılık - GENEL MATEMATİK 2, Prof. Dr. Mustafa BALCI, Palme Yayıncılık - Çözümlü Genel Matematik 2 Problemleri, Prof. Dr. Mustafa BALCI, Palme Yayıncılık - Thomas Kalkülüs, Cilt 1, George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel R. Hass, Çeviri Editörü: Mustafa Bayram - Thomas Kalkülüs, Cilt 2, George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel R. Hass, Çeviri Editörü: Mustafa Bayram - Dersi veren öğretim üyesi tarafından temin edilen ya da öğrenciye kaynak olarak gösterilerek tavsiye edilen çeşitli ders notları, dökümanlar ve diğer Türkçe, İngilizce, Almanca yabancı ders kitapları, notlar ile dökümanlar.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1          2
ÖÇ2           
ÖÇ3           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr